intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.XD.10 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

117
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.10 - đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.XD.10 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Lần đăng ký cấp chứng chỉ: . . . . . . . .... Kính gửi: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế 1. Tên cá nhân: ........... ............ ............... ............ ........... 2. Ngày, tháng, năm sinh: ........... ............ ............... ............ 3. Nơi sinh: . . . . . . . . . . . ............ ............... ............ ........... ... 4. Quốc tịch: . . . . . . . . . . . ............ ............... ............ .......... ... 5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu và giấy phép cư trú): ........... ............. Ngày cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi cấp: ........... ............ ........... 6. Đị a chỉ thường trú: . ............ .. ............ .. ............ .. .......... 7. Trình độ chuyên môn: . ............ .. ............ .. ............ .. ...... - Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp: ...... ............ ............ ............ ............ ............ ..... .... ...... ............ ............ ............ ............ ............ ..... .... 8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: - Thời gian đã hoạt động xây dựng (đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình, khảo sát xây dựng): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ... - Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình: . . . . ............ ....... .... Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoạt động xây dựng với các nội dung sau: ...... ............ ............ ............ ............ ............ ..... .... ...... ............ ............ ............ ............ ............ ..... ....
  2. ...... ............ ............ ............ ............ ............ ..... .... ...... ............ ............ ............ ............ ............ ..... .... Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. ..........., ngày tháng năm 200 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ, tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2