intTypePromotion=1

BM.XD.15 - Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
120
lượt xem
12
download

BM.XD.15 - Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.15 - đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.XD.15 - Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Trường hợp đề nghị xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp) Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; - Sở Xây dựng. Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CMND số . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . . .. / . . . . /. . . . . Thường trú tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................ ...... ................ .... Số điện thoại: . . . . . ............ . Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN): .... ............... .......... ...... ............ ............ ............ ............ ............ .............. Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của công trình xây dựng: Địa chỉ công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận: . ............ ............. ..... ............ ............ ............ ............ ............ ................. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan cấp): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . . . . tháng .. . năm . . . . . . . .; mã số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; hồ sơ gốc số: ..... ........ ........ Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 1. Về diện tích ..... .............. .............. .............. .............. 2. Về cấp hạng nhà ..... .............. .............. .............. .......... Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau: 1. . ..... ..... ..... . ..... ..... ..... . ..... ..... ..... . ..... ..... ..... .... 2. . ..... ..... ..... . ..... ..... ..... . ..... ..... ..... . ..... ..... ..... ....
  2. 3. . ..... ..... ..... . ..... ..... ..... . ..... ..... ..... . ..... ..... ..... .... ...... ............ ............ ............ ............ ............ .......... Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước. . . . . . . . . . . . , ngày tháng năm 200 Đại diện chủ sở hữu công trình xây dựng (ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức phải đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2