intTypePromotion=1

BM.YT.24. - Giấy chứng nhận đã qua thời hạn thực hành tại cơ sở hợp pháp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
100
lượt xem
9
download

BM.YT.24. - Giấy chứng nhận đã qua thời hạn thực hành tại cơ sở hợp pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.24. - giấy chứng nhận đã qua thời hạn thực hành tại cơ sở hợp pháp', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.YT.24. - Giấy chứng nhận đã qua thời hạn thực hành tại cơ sở hợp pháp

  1. ..................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ............................................... Độc lập -Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI CÁC CƠ SỞ HỢP PHÁP ................................................................................ CHỨNG NHẬN - Ông (Bà) ............................................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh .......................................................................................... - Quê quán :.............................................................................................................. - Nơi thường trú :..................................................................................................... ................................................................................................................................. - Tốt nghiệp DS Đại học, DS trung học hoặc Dược tá, ..................:....................... ............................................................................................................................... .................. năm ...........tại trường :....................................................................... - Đã thực hành tại :.................................................................................................. ................................................................................................................................. - Thời gian: Từ ngày ..........tháng ..........năm ............. đến ngày ........ tháng .........năm .............. Trong quá trình công tác không vi phạm kỷ luật về chuyên môn nghiệp vụ, Có đạo đức nghề nghiệp . ..............., ngày ........ tháng...... năm ......... Thủ trưởng đơn vị xác nhận (Ký tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2