intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.YT.24. - Giấy chứng nhận đã qua thời hạn thực hành tại cơ sở hợp pháp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

107
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.24. - giấy chứng nhận đã qua thời hạn thực hành tại cơ sở hợp pháp', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.YT.24. - Giấy chứng nhận đã qua thời hạn thực hành tại cơ sở hợp pháp

  1. ..................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ............................................... Độc lập -Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI CÁC CƠ SỞ HỢP PHÁP ................................................................................ CHỨNG NHẬN - Ông (Bà) ............................................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh .......................................................................................... - Quê quán :.............................................................................................................. - Nơi thường trú :..................................................................................................... ................................................................................................................................. - Tốt nghiệp DS Đại học, DS trung học hoặc Dược tá, ..................:....................... ............................................................................................................................... .................. năm ...........tại trường :....................................................................... - Đã thực hành tại :.................................................................................................. ................................................................................................................................. - Thời gian: Từ ngày ..........tháng ..........năm ............. đến ngày ........ tháng .........năm .............. Trong quá trình công tác không vi phạm kỷ luật về chuyên môn nghiệp vụ, Có đạo đức nghề nghiệp . ..............., ngày ........ tháng...... năm ......... Thủ trưởng đơn vị xác nhận (Ký tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2