BTP-NGHT-2007-CMC.4.a _ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
4
download

BTP-NGHT-2007-CMC.4.a _ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-cmc.4.a _ quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BTP-NGHT-2007-CMC.4.a _ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao)

  1. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu BTP-NG/HT-2007-CMC.4.a VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại:............................................ Ngày……...tháng……....năm…….... QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON (BẢN SAO) CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận việc nhận:....................................của ông/bà:................................................................. 2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-36 ......................................................................................................................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây: Họ và tên:..................................................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Quê quán:..................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................................................................... Là.........................................................của người có tên dưới đây: Họ và tên:..................................................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Quê quán:..................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................................................................... Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. VVào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Số:...................Quyển số:...................... THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN Cán bộ lãnh sự VIỆT NAM (Đã ký) (Đã ký) ........................................... ........................................... Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Ngày.............tháng .............năm............. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM ...........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản