BTP-NGHT-2007-CN.3 _ Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
5
download

BTP-NGHT-2007-CN.3 _ Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-cn.3 _ quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản chính – đăng ký lại)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BTP-NGHT-2007-CN.3 _ Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại)

  1. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu BTP-NG/HT-2007-CN.3 VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại:............................................ Ngày……...tháng……....năm…….... QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI (BẢN CHÍNH - ĐĂNG KÝ LẠI) CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét việc thoả thuận cho và nhận con nuôi của:................................................................................................... 2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-23 ........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây: Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Nơi sinh:....................................................................................................................................................................... Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Quê quán:..................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
  2. Điều 3. Quan hệ giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày.......tháng........năm........ Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. VVào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi Số:.................Quyển số:................. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI Cán bộ lãnh sự DIỆN VIỆT NAM ........................................... ...........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản