Ca dao anh chi em

Chia sẻ: Nguyenthu Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
91
lượt xem
12
download

Ca dao anh chi em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ca dao anh chi em Anh đi đằng đông em đi đằng tây = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8575 ) Anh ngủ em thức, anh trực em nằm = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8627 ) Anh đóng đanh lỗ đít chị xách bị đầu hè = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8576 ) Anh chị em bạn = Tương Đương với Anh Ngữ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ca dao anh chi em

  1. Anh đi đằng đông em đi đằng tây => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8575 ) Anh ngủ em thức, anh trực em nằm => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8627 ) Anh đóng đanh lỗ đít chị xách bị đầu hè => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8576 ) Anh chị em bạn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8558 ) Anh chị em bạn dì => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8559 ) Anh chị em con cô con cậu => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8560 ) Anh chị em dị bào => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8561 ) Anh chị em dì dà => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8562 ) Anh chị em đồng hao => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8563 ) Anh chị em họ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8564 ) Anh chị em kết nghĩa => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8565 ) Anh chị em ruột => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8566 ) Anh chị em sinh đôi => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8567 ) Anh chị em thúc bá => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8568 ) Anh chị em trong nhà dĩ hòa vi quý => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Better a lean peace than a fat victory. OR: A bad compromise is better than a good lawsuit Anh em với nhau nên lấy sự hòa thuận làm đầu Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8569 ) Anh đàng anh em đàng em => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8572 ) Anh đành hanh xó bếp Chị xách bị đầu giường => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8573 ) Anh đi đằng anh em đi đằng em => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8574 ) Anh em ăn ở thuận hòa, Chớ điều chênh lệch, người ta chê cười. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 29933 ) Anh em bất nghĩa chi khèo (khoèo) Anh dữ như mèo tôi lại như trâu => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 310 ) 1
  2. Anh em bất nghĩa chi tồn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8577 ) Anh em bốn bể là nhà Người dưng khác họ vẫn là anh em => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 311 ) Anh em bốn biển một nhà => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8578 ) Anh em chém chắc đàng sống không chém chắc đàng lại => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Giải Thích Phương Ngữ: Anh em chém chắc (nhau) đàng sống không chém chắc đàng lại (lưỡi); Quan hệ máu mủ, ruột rà chi phối mọi quan hệ khác (kể cả những quan hệ xấu nhất thời – ghét nhau), dù có xích mích thì khi gặp hoạn nạn vẫn phải giúp đỡ nhau. Anh em dù có ghét nhau, Vẫn tìm nhau lúc ốm đau rạc rài. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 39532 ) Anh em chém nhau đằng gọng (bề sống) Không ai chém nhau đằng (bề) lưỡi => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Lovers quarrels are soon mended Có bản khác: Anh em chém nhau đằng sống, không chém nhau đằng lưỡi Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8580 ) Anh em chín họ mười đời Hai đằng cùng tổ, chẳng rời nhau ra => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 312 ) Anh em chồng vợ sum vầy Vui này đã bỏ những ngày chia ly => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 313 ) Anh em con chú con bác => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8581 ) Anh em cột chèo => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8582 ) Anh em cột chèo như mèo với chó => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8583 ) Anh em cốt nhục đồng bào Kẻ sau người trước phải hầu cho vui Lọ là ăn thịt ăn xôi Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 314 ) Anh em cốt nhục đồng bào (2) Vợ chồng cũng nghĩa lẽ nào chẳng thương => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Dị bản Vợ chồng là đạo lẽ nào chẳng thương. Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (Câu số 315 ) Anh em cốt nhục một nhà Kẻ sau người trước thuận hòa cho vui Quý hồ ăn ở tới lui vừa lòng => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 316 ) Anh em cùng cha khác mẹ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8584 ) Anh em cùng mẹ khác cha => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8585 ) 2
  3. Anh em đóng cửa bảo nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Family affairs should be kept private Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8586 ) Anh em gạo đạo nghĩa (đạo ngãi) tiền => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8587 ) Anh em hạt máu sẻ đôi => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8588 ) Anh em hiền thậm là hiền Bởi một đồng tiền mà đấm đá nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8589 ) Anh em hiền thật là hiền Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 317 ) Anh em khinh trước làng nước khinh sau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8590 ) Anh em khúc trên khúc dưới => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8591 ) Anh em kiến giả nhất phận => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8592 ) Anh em kính trước làng nước kính sau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8593 ) Anh em lo trước làng nước lo sau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8594 ) Anh em lộn kề => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8595 ) Anh em một giọt máu sẻ làm đôi => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8596 ) Anh em một khí huyết dây (huyết phân) Cũng như người có chân tay (tay chân) khác gì Ai ơi lấy đấy mà suy Có câu đường lệ trong thi để truyền => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Đường lệ: Lệ luật trong nhà (gia đình) Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 318 ) Anh em nắm nem => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8597 ) Anh em nắm nem chia đều => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8598 ) Anh em nào phải người xa Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân Yêu nhau như thể tay chân Anh em hòa thuận hai thân vui vầy => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 319 ) Anh em như chân như tay Vợ chồng như áo, cởi ngay tức thì (nên lìa) => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 320 ) Anh em như chân tay 3
  4. Anh nhường em kính => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 7654 ) Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 321 ) Anh em như chông như chà => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Có bản khác: Anh em như chông như mác Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8599 ) Anh em như dao với mác => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Có bản khác: Anh em như chông như mác Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8600 ) Anh em như kèn với trống => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8601 ) Anh em như tay chân => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8602 ) Anh em như thể chân tay (2) Cùng cha cùng mẹ hăng say việc nhà => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 322 ) Anh em như thể tay chân Anh em hòa thuận hai thân vui vầy => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Yêu nhau như thể chân tay Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 323 ) Anh em như thủ túc => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8603 ) Anh em rể => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8604 ) Anh em rể chẳng kể vào đâu => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8605 ) Anh em rể đánh nhau bể đầu => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8606 ) Anh em rể đúng lệ mà theo Sợ cái mắt nheo của ông con trưởng => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 2784 ) Anh em rể như chủi sể quét nhà => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Giải Thích Phương Ngữ: Anh em rể như chủi (chổi) sể quét nhà; (Chổi sể là loại chổi mà dân Nghệ thường làm bằng nhánh cây dành, ngọn chổi hình búp hoa, dùng để quét loại rác to. Nếu chổi sể dùng để quét nhà thì do rác nhỏ cho nên khi quét rác không bị lùa đi hết mà thường bị ngọn chổi làm bật lại) Anh em rể thường hay khích bác nhau, ít nhường nhịn nhau, nhất là khi ở nhà bố vợ. Hàm chỉ quan hệ anh em rể thường không tốt đẹp.Thí du; Nhà đó anh em rể như chổi sể quét nhà, kèn cựa nhau từng tí một. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 39533 ) Anh em sảy vai, suông cánh tay => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 29931 ) Anh em thật thậm là hiền Chỉ một đồng tiền làm mất lòng nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 324 ) 4
  5. Anh em thuận hiền Vị đồng tiền mà mất lòng nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 432 ) Anh em tính trước làng nước tính sau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8607 ) Anh em trai như khoai mài chấm mật Cùng chung lưng đâu cật xây nền; Gia đường phồn thịnh ấm êm, Đã thêm phúc đức lại thêm lộc tài => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Khoai mài; còn được gọi là hoài sơn, sơn dược, chính hoài, củ mài; tên khoa học; Dioscorea Persimilis Prain et Burk (Dioscorea OpposiTrfolia Lour) là một loại cây thuộc họ Củ nâu (Diosoreaceae). Củ mài chứa một hàm lượng chất dinh dưỡng cao, lại có nhiều hoạt chất có tác dụng dược lý tốt; cho nên ngoài việc dùng để làm thực phẩm củ khoai mài còn là một vị thuốc quý có giá trị bổ dưỡng ngũ tạng đối với những người suy yếu cơ thể. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi, Nxb KH&KT, 1986, tr. 840 - 841). Khoai mài luộc chín chấm mật là một món ăn đặc sản dân gian. Thành ngữ này biểu trưng cho tình cảm thắm thiết, thân ái giữa anh em trai với nhau trong gia đình. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 39534 ) Anh em trai ở với nhau mãn đại Chị em gái ở với nhau một thời Dù ai nói ngược nói xuôi Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 433 ) Anh em trên dưới kính nhường => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8608 ) Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8609 ) Anh em xa láng giềng gần => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8610 ) Anh em xem mặt cho vay => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 29934 ) Anh em, như chân với tay, Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 29935 ) Anh em, như thể chân tay => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 29936 ) Anh em, như tre cùng khóm, Chị em gái, như trái cau non. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 29937 ) Anh không ra anh, em không ra em => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8624 ) Anh như cây quế nở trong nhà Em như con gái hàng phố mà ra chơi đường Em thấy cây quế héo vàng Em càng vun xới cây càng tốt tươi Bao giờ cho quế mọc chồi Để quế trả nghĩa cho người xới vun => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 4328 ) 5
  6. Anh ơi! Anh ngồi xuống đây Anh nhích lại đây Em hỏi câu nầy Non non, nước nước, mây mây Ai làm nam, bắc, đông , tây lắm đàng Yêu nhau chẳng lọ bạc vàng Tình thân nghĩa thiết xin chàng chớ quên => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 26563 ) Anh ra anh, em ra em => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8628 ) Anh thuận em hòa là nhà có phúc => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Anh em trong nhà Hòa thuận với nhau là một niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi gia đình mà người xưa cho rằng là do phúc đức Tiền nhân để lại. Nhịn nhau mà sống con ạ, anh thuận em Hòa là nhà có phúc. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 39535 ) Anh thuận em hòa là nhà có phước => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8630 ) Anh trên nanh dưới dái Chị, như bãi cứt trâu => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8632 ) Anh với em thân thật là hiền Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khánh Hòa (Câu số 38841 ) Anh xanh cọng, nóng nác, khái vác anh vô lòi => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Giải Thích Phương Ngữ: Anh xanh cọng (gọng), nóng nác (nước), khái (hổ) vác anh vô lòi (lùm cây); (Xanh cọng, nóng nác là nói cái việc luộc rau chưa chín). Hấp tấp nóng vội, nên lúc làm những việc nguy hiểm dễ gặp tai vạ. Chưa đủ độ chín chắn để có thể đứng làm chủ việc lớn. Thí du; Anh gì nó mà anh, Anh xanh cọng nóng nác, Khái vác anh vô lòi Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 39541 ) Bán chị em ngái mua láng giềng ghin => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Giải Thích Phương Ngữ: Bán chị em ngái (xa) mua láng giềng ghin (gần); 1- Láng giềng là nơi mình có thể nhờ cậy hàng ngày nên được xem trọng hơn người ruột thịt ở xa. 2 - Chỗ dựa gần quan trọng hơn những mối quan hệ xa. Đến ở đất này trăm sự nhờ bà con cô bác, bán chị em ngái mua láng giềng ghin mà. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 39563 ) Bẩy nhau ả em du, lu bù là anh em rể => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Giải Thích Phương Ngữ: Bẩy nhau ả em du (dâu), lu bù là anh em rể; Hàm chỉ quan hệ anh em rể tốt hơn chị em dâu. Chị em dâu thường hay kích bác, chơi khăm nhau để hạ bệ, làm mất mặt nhau trước người nhà đàng chồng. Anh em rể gặp nhau thường bù khú với nhau một cách vui vẻ. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 39602 ) Cắt dây bầu dây bí, Chẳng ai cắt dây chị dây em => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 13438 ) Chẳng khôn thể chị lâu ngày Chị đái ra váy cũng tày em khôn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 25532 ) Chị em hiền thật là hiền Lâm đến đồng tiền mất cả chi em 6
  7. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 14973 ) Chị em không thèm đến ngõ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 31064 ) Chị em nắm nem ba đồng Muốn ăn thì trả sáu đồng mà ăn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 1334 ) Chị em rủ nhau tắm đầm Của em thì trắng chị thâm thế này? Chị thâm cũng (bởi) tại anh mầy Khi xưa chị cũng hạt chay đỏ lòm => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 1336 ) Chị em sắm sửa buôn dầu Đôi quang đòn gánh đôi đầu tiền chinh. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 1337 ) Chị em ta như bánh đa bánh đúc Chị em người thì dùi đục cẳng tay Chị em ta đồng quà, tấm bánh, Chị em người, đòn gánh gót chân! => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 1338 ) Chị em thì thật là hiền Chỉ vì đồng tiền mà nát lòng nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liêu (Câu số 10270 ) Có chú chê anh hèn, Không chú rèn lấy anh => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 29932 ) Đắng cay cũng thể ruột rà Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liêu (Câu số 1579 ) Đèn hết dầu tim lại nhấp nhem Em muốn về giữ niềm trung hiếu để mấy đứa em đặng nhờ. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (Câu số 34882 ) Đi việc làng giữ lấy họ, Đi việc họ giữ lấy anh em => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 27649 ) Em khôn cũng là em chị, Chị dại, cũng là chị em. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 30039 ) Em khôn em ở trong bồ Chị dại chị ở kinh đô chị về => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 2658 ) Em là con gái đồng chiêm Lấy dao cắt cỏ, lấy liềm bổ cau Quần màu nâu, áo màu nâu Cái thắt lưng láng đứng đâu cũng giòn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 12153 ) Em tôi khát sữa bú tay Ai cho bú thép ngày ngày mang ơn. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liêu, Kiên Giang, Tiền 7
  8. Giang (Câu số 32658 ) Em tôi khát sữa bú tay, Ai cho bú thép ngày rày biết ơn! => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên, (Câu số 38513 ) Em ơi! đừng khóc chị yêu Nín đi chị kể truyện Kiều em nghe => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 2690 ) Em thuận, anh hòa, là nhà có phúc, Trên thuận dưới hòa, là nhà có phúc => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 30040 ) Khuyên đừng phụ chốn khó khăn Khó mà biết ngãi, đạo hằng hơn sang => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 3389 ) Làm anh ăn trước bước đầu Dạy dỗ (Vẽ vời) em út ngõ hầu thay cha => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 3483 ) Làm anh ăn trước bước đầu (2) Dạy dỗ em út ngõ hầu thay cha => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 3484 ) Làm chị phải lành, làm anh phải khó => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 2664 ) Muốn cho anh chị em nhà Trên dưới thuận hòa, nếp sống an vui => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 4427 ) Năm thìn năm tị chị chẳng nhìn em => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Chị em chẳng mấy khi gặp nhau ý nói chị em không gần gũi Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 15260 ) Nên ra trên kính dưới nhường Chẳng nên đạp hắt bên đường mà đi => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 4579 ) Ngó lên đám đỗ vàng mơ, Mong anh có vợ, em nhờ chị dâu. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên, (Câu số 38640 ) Ngồi buồn bẻ lá gói nem Con chị gói khéo, con em buộc đùm Buộc rồi em để có nơi Sáng mai chị bán kiếm lời nuôi em. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (Câu số 36548 ) Nóc nhà cao hơn nóc chợ L… vợ coi trọng hơn nghĩa anh em. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5170 ) Nước còn quyện cát làm doi Chị em sao chẳng tài bồi cho nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5288 ) Que mốt (nhặt 1 que) (Câu 3) Đổi tay chuyền 8
  9. Chuyền chuyền một - (*) Một đôi Chuyền chuyền hai - Hai đôi Chuyền chuyền ba - Ba đôi Chuyền chuyền bốn - Bốn đôi Chuyền chuyền năm - Năm đôi Đầu quạ (Bắt đầu thả từng que xuống chân) Quá giang Sang sông Về đò Cò nhảy Gẫy cây Mây leo Bèo trôi Ổi xanh Hành bóc Trứng đỏ lòng (quơ 2 que lên một lần) Tôm cong đít vịt Vào làng xin thịt Ra làng xin xôi Anh chị em ơi, cho tôi vét bàn thiên hạ. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (Tiếp theo từ câu số 31443)(*) (xoay một vòng que trên hai tay) Xem thêm: Đồng Dao và trò chơi trẻ con Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 31444 ) Tập tầm vông Chị lấy chồng, em ở góa Chị ăn cá, em mút xương Chị nằm giường, em nằm đất Chị hút mật, em liếm ve Chị ăn chè, em liếm bát Chị coi hát, em vỗ tay Chị ăn mày, em xách bị Chị làm đĩ, em xỏ tiền Chị đi thuyền, em đi bộ Chị kéo gỗ, em lợp nhà Chị trồng cà, em trồng bí Chị tuổi tí, em tuổi thân Chị tuổi dần, em tuổi mẹo Chị ăn kẹo, em mút cây… => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xem thêm: Tro Chơi Dân Gian; Bản khác: Tập vồng vông Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5807 ) Thua là thua mẹ thua cha, Chị em một lứa ai mà thua ai. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung (Câu số 26710 ) Tiền lĩnh quần chị, không bằng tiền chỉ quần em => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 2693 ) Vai mang bức tượng con mèo, Chị giàu chị ở em nghèo em đi. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam (Câu số 30727 ) 9
Đồng bộ tài khoản