intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khoa học xã hội

Xem 1-20 trên 18120 kết quả Khoa học xã hội
 • Mục đích nghiên cứu của bài viết "Khởi nghiệp và rào cản khởi nghiệp theo định hướng doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam" là tổng quan về tình hình nghiên cứu của các nhà khoa học trong, ngoài nước với hai mảng lớn là ý định và rào cản khởi sự doanh nghiệp, đồng thời tìm ra những rào cản khởi nghiệp cho trường hợp cụ thể là doanh nghiệp xã hội.

  pdf7p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những vấn đề chung về tâm lý học quản lý; đặc điểm tâm lý của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p minhquan0690 19-09-2023 0 0   Download

 • Việc đào tạo lý luận chính trị nhằm nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. Từ đó có thể hiểu, lý luận chính trị là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, phản ánh mối quan hệ của các giai cấp trong việc giành và giữ chính quyền; thể hiện thái độ và lợi ích giai cấp đối với quyền lực Nhà nước trong xã hội có giai cấp.

  pdf4p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Khoa học đương đại và Phật giáo: Chương 2, chương này có nội dung trình bày về: Tứ diệu đế và ý thức; ý thức về bản thân; bộ não đồng bộ hóa các giác quan; ý thức hình thành qua sự kiểm tra liên tục; giao tiếp xã hội; yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định; hệ thống cảm nhận cơ thể;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf15p diepkhinhchau 18-09-2023 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Pháp luật đại cương cho sinh viên không chuyên luật tại Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM" xác định đưa học phần Pháp luật đại cương vào danh mục học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo; thay đổi tư duy giáo dục theo hướng kết hợp hài hòa giữa tri thức khoa học và kiến thức xã hội; có sự phối hợp giữa nhà trường với các cơ quan nhà nước và toàn xã hội...

  pdf6p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Phát huy tính sáng tạo của giảng viên các môn khoa học Mác – Lênin bắt đầu từ cơ sơ" góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội. Các nhà giáo – nhà khoa học trong lĩnh vực này được tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần để phát huy khả năng của mình, tạo ra những sản phẩm trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới đất nước, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  pdf5p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học" cung cấp cho học viên những nội dung về: sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học; các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt10p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân" cung cấp cho học viên những nội dung về: quan niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt11p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" cung cấp cho học viên những nội dung về: chủ nghĩa xã hội; thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt11p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa" cung cấp cho học viên những nội dung về: dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; nhà nước xã hội chủ nghĩa; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt14p kimphuong1128 20-09-2023 5 1   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - Cơ cấu xã hội giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;...

  ppt9p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" cung cấp cho học viên những nội dung về: dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt14p kimphuong1128 20-09-2023 1 0   Download

 • Giáo án Lịch sử và Địa lí lớp 8 - Phần Lịch sử, Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân; trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học; mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.

  doc10p trieungocchan 07-09-2023 0 0   Download

 • Sách "Dẫn luận về xã hội học" của Steve Bruce là một dẫn nhập cô đọng về bộ môn khoa học mới mẻ nhưng những tầm nhìn của nó được đón nhận rộng rãi ở khắp mọi lĩnh vực. Phần 1 cuốn sách đề cập đến: vị thế của xã hội học; những tạo lập xã hội;... Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

  pdf91p kimphuong1127 15-09-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Dẫn luận về kinh tế học" tiếp tục trình bày các nội dung về: thị trường; khoa học và công nghệ như những định chế; hộ gia đình và công ty; phát triển kinh tế bền vững; sự sung túc xã hội và nhà nước dân chủ;... Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

  pdf149p kimphuong1127 15-09-2023 0 0   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf112p minhquan0690 14-09-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách này tập hợp những bài báo được viết trong hơn mười năm nay, phần lớn đã được công bố trên các tạp chí Nghiên cứu Văn học, Phát triển Khoa học và Công nghệ, Khoa học Xã hội, Nhà văn,...đó là những cố gắng mà tác giả muốn bổ khuyết cho những khoảng trắng đó của văn học Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf246p minhquan0690 14-09-2023 0 0   Download

 • Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển hoá glucid mạn tính, mang tính xã hội trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Bài viết tập trung mô tả thực trạng quản lý điều trị bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

  pdf8p viintuit 15-09-2023 0 0   Download

 • Bằng phương pháp khảo sát văn bản, bài viết chỉ ra sự tham gia của yếu tố mộng trong cấu trúc tiểu thuyết Đinh Trang mộng của Diêm Liên Khoa. Mộng không chỉ là yếu tố trung tâm trong các sự kiện của tác phẩm, mà còn chứa đựng cấu trúc tinh thần của Kinh Dịch, tinh hoa tư tưởng Trung Hoa. Đồng thời, bài viết cũng khẳng định tầm vóc lớn lao của nhà văn và ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm đối với xã hội đương thời.

  pdf15p viisac 15-09-2023 0 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu thực trạng chất lượng viên chức tại Khối các Viện NCQT trực thuộc VASS, xác định những điểm mạnh cũng như những hạn chế về chất lượng của đội ngũ này và các nguyên nhân chủ yếu của chúng, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tại Khối các Viện nghiên cứu này trong tương lai.

  pdf115p hoahogxanh11 12-09-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khoa học xã hội
p_strCode=khoahocxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2