intTypePromotion=1

Các dạng thị trường

Chia sẻ: Luong Hong Quan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
131
lượt xem
14
download

Các dạng thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các dạng thị trường theo loại dịch vụ được mua bán Thị trường mua bán dịch vụ điện năng Thị trường phát điện Thị trường bán buôn Thị trường bán lẻ Các thị trường dịch vụ phụ trợ Dịch cân bằng công suất thực (ổn định tần số) Dịch vụ ổn định điện áp (đối với các khách hàng) Dịch vụ an ninh truyền tải Dịch vụ điều độ kinh tế Dịch vụ khởi động đen...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các dạng thị trường

 1. Các dạng thị trường • Các dạng thị trường theo dịch vụ được mua bán • Các dạng thị trường theo thời gian • Các dạng thị trường theo cấu trúc các bên tham gia mua bán.
 2. Các dạng thị trường theo loại dịch vụ được mua bán • Thị trường mua bán dịch vụ điện năng – Thị trường phát điện – Thị trường bán buôn – Thị trường bán lẻ • Các thị trường dịch vụ phụ trợ – Dịch cân bằng công suất thực (ổn định tần số) – Dịch vụ ổn định điện áp (đối với các khách hàng) – Dịch vụ an ninh truyền tải – Dịch vụ điều độ kinh tế – Dịch vụ hiệu lực thương mại – Dịch vụ khởi động đen
 3. Các dạng thị trường theo thời gian • Thị trường mua trước là thị trường mà trong đó các giao dịch được thực hiện trước thời điểm điện năng được sản xuất ra, chúng là các thị trường tài chính Các thị trường mua trước bao gồm – Thị trường các hợp đông mua bán điện dài hạn, trung hạn, ngắn hạn – Thị trường ngày tới • Thị trường thời gian thực là thị trường mà trong đó các giao dịch được thực hiện tại thời điểm điện năng được sản xuất ra, chúng là thị trường vật lý.
 4. Hệ thống thanh tóan kép • Giả sử một nhà cung cấp bán một lượng Q1 cho điều hành hệ thống (SO) với giá P1 trong thị trường ngày tới (DA). Nhà cung cấp đuợc trả : Q1 * P1 Tuy nhiên lượng điện phát thực tế của nhà cung cấp trong thị trường thời gian thực (RT) là Q0 (phụ thuộc vào điều độ kinh tế hệ thống) có thể khác với Q1.. Khi đó cần có thêm một thanh tóan phụ cho nhà cung cấp: (Q0 – Q1)*P0 Thu nhập tổng cộng của nhà cung cấp: Q1*P1 + (Q0 - Q1)* P0
 5. • Thu nhập của nhà cung cấp cũng có thể dược viết lại như sau: Q1 * (P1 – P0) + Q0 * P0 Nếu thị trường RT là cạnh tranh, thì động lực của các nhà cung cấp trong thị trường RT hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các giao dịch trước.
 6. Hợp đồng chênh lệch giá Q1, PG Q1, PL Nguồn phát Phụ Nhà buôn tải Giao dịch Thị trường thời Điều chỉnh gian thực Nguồn phát PG * Q1 P0 * Q1 - P0 * Q1 được trả Phụ tải phải PL * Q1 P0 * Q1 - P0 * Q1 trả Thu nhập ròng (PL-PG)*Q1 P0*Q1 - P0*Q1 của nhà buôn
 7. Các hợp đồng sai khác Nhà buôn trả nguồn phát (PG-P0)*Q1 Phụ tải trả nhà buôn (PL-P0)*Q1 Phụ tải trả nguồn phát (trực (PG-P0)*Q1 tiếp) • Các giao dịch song phương thông qua hợp đồng sai khác giúp cho các bên tham gia tránh được những rủi ro gây ra bởi giao động giá cả trong thị trường thời gian thực với hai điều kiện: - Các bên tham gia giao dịch sản xuất và tiêu thụ một lượng điện năng đúng bằng lượng điện năng ghi trong hợp đồng - Giá thị trường là như nhau ở địa điểm nguồn phát và địa điểm tiêu thụ
 8. • Việc sử dụng các hợp đồng sai khác không làm ảnh hưởng đến động cơ tối đa hóa lợi ích của các bên tham gia trong thị trường thời gian thực. Do vậy bất kỳ một sự sai lệch nào so với hợp đồng đã ký kết cũng đều có lợi cho các bên tham gia
 9. Chênh lệch giá địa điểm Xét một giao dịch giữa một nguồn phát và một phụ tải thông qua hợp đồng sai khác PL PG Nguồn phát Phụ tải Hợp đồng sai khác có thể ở một trong hai dạng như sau: Phụ tải trả cho nguồn phát Phụ tải trả phí truyền tải (PC- PG0)*Q1 Nguồn phát trả phí truyền (PC-PL0)*Q1 tải
 10. Giả sử hợp đồng được viết theo cách thứ nhất, khi đó quá trình thanh tóan sẽ như sau: Thị trường thời điểm CFD Nguồn phát được (PC-PG0)*Q1 PG0*Q1 trả Phụ tải trả (PC-PG0)*Q1 PL0*Q1
 11. Kết quả thanh tóan có thể được viết lại như sau: Giao dịch Phí truyền tải Nguồn phát được PC*Q1 0 trả Phụ tải trả PC*Q1 (PL0-PG0)*Q1 Các hợp đồng CFD trong các giao dịch năng lượng không có tác dụng trong việc ngăn ngừa đối với những rủi ro gây ra bởi những biến động của phí tryền tải.
 12. • Một cách để ngăn ngừa rủi ro liên quan đến giá truyền tải đó là sử dụng thị trường mua trước quyền truyền tải tài chính (FTR). Giả sử trong ví dụ trước, phụ tải đã mua quyền truyền tải tài chính cho lượng Q1 với giá PTR. Khi đó quá trình thanh tóan ở thời gian thực sẽ như sau: Thị trường CFD FTR thời gian thưc Nguồn phát (PC-PG0)*Q1 PG0*Q1 được trả Phụ tải trả (PC-PG0)*Q1 PL0*Q1 -(PL0-PG0)*Q1
 13. Thị trường ngày tới • Đấu giá thị trường ngày tới • Bốn dạng thiết kế thị trường ngày tới - Thị trường sàn giao dịch - Thị trường Pool - Thị trường song phương - Thị trường PJM • Vai trò của thị trường ngaỳ tới
 14. Đấu giá thị trường ngày tới • Thị trường này tới được vận hành bởi SO theo hình thức đấu giá. Việc đấu giá có thể dưới hai dạng: – Sàn giáo dịch nănglượng – Pool • Một đấu giá được tiến hành theo 3 bước – Chào giá – Xác định các đấu giá được chấp nhận và giá cả – Thanh tóan cho các đấu được chấp nhận
 15. Chào giá của các phụ tải P P qD QD Đường cầu của các phụ tải Đường cầu của thị trường
 16. Chào giá của các nguồn phát P P qS QS Đường cung của Đường cung của thị trường các nguồn phát
 17. Chấp nhận chào giá và xác định sản lượng Giá Cung Cầu P Số lượng Tổng thặng dư = Q*(V – P) + Q*(P – C) = Q*(V – C) • Với các đường cong chi phí không lồi và không tồn tại sức mạnh thị trường, các đấu giá đơn giá ngày tới được thiết kế nhằm cực đại hoá tổng thặng dư của các nhà sản xuất và người tiêu dùng.
 18. Hệ thống không bị ràng buộc • Trong một hệ thống không bị ràng buộc, mức giá và sản lượng tối ưu của thị trường sẽ được xác định tại giao điểm của các đường cung và cầu. • Giá thị trường sẽ bằng giá trị thặng dư biên của hệ thống và bằng giá chào cao nhất được chấp nhận của các nguồn phát hay bằng giá chào thấp nhất được chấp nhận của các phụ tải. • Trên cơ sở giá thị trường sẽ xác đinh các chào giá được chấp nhận của các nguồn phát và phụ tải.
 19. Hệ thống bị ràng buộc • Khi có các ràng buộc đặt lên hệ thống (như giới hạn khả năng truyền tải, tốc độ thay đổi công suất của các nguồn phát…), thì giao điểm của đường cung và đường cầu có thể là một trạng thái không khả thi đối với hệ thống. • Ví dụ: Xét trường hợp đơn giản trong đó các nguồn phát và các phụ tải ở hai đầu của một đường dây truyền tải có công suất bị hạn chế P Cầu Thặng dư người Trong trường hợp tiêu dung Cung này sẽ có sự khác PD nhau giữa giá ở phía nguồn phát và Thặng dư của giá ở phía phụ tải SO PS Thặng dư nhà sản xuất Q
 20. Các dạng thị trường theo cấu trúc các bên tham gia • Thị trường song phương Là thị trường trong đó các bên tham gia (các nguồn phát và các phụ t ải) giao dịch trực tiếp với nhau ở các mức giá được thỏa thuận. • Thị trường tập trung - Sàn giao dịch năng lượng: Là thị trường tập trung mà không có những khoản thanh tóan phụ. Các đấu giá thường chỉ đưa ra giá cả và số lượng giao dịch. Các chào giá đơn giản hơn nhiều so với chào giá nhiều thành phần được dùng trong thị trường Pool - Thị trường Pool: Là thị trường tập trung mà trong đó có các khoản thanh tóan phụ. Trong thị trường Pool các chào giá bao gồm nhiều thành phần mô tả các mặt về chi phí và giới hạn sản xuất của các tổ máy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2