intTypePromotion=1

Các mức năng lượng

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
333
lượt xem
64
download

Các mức năng lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phản ứng tòa nhiệt thì năng lượng được giải phóng, sản phẩm phản ứng có năng lượng thấp hơn các tác nhân phản ứng, các phản ứng đốt cháy và phản ứng trung hòa đều là các phản ứng nhiệt. Các phản ứng thu nhiệt thì năng lượng thu vào cần cho phản ứng, sản phẩm phản ứng có năng lượng cao hơn các tác nhân phản ứng, năng lượng được lấy từ bên ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các mức năng lượng

 1. CÁC SLIDE ĐIỆN TỬ DÙNG TRONG GIẢNG DẠY CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG Copyright © 2005 Hóa Học Việt Nam, all rights reserved Permission is granted for personal and educational use only. Commercial copying is prohibited.
 2. Các mức năng lượng Các phản ứng tỏa nhiệt • Năng lượng được giải phóng! • Sản phẩm phản ứng có năng lượng thấp hơn các tác nhân phản ứng Các phản ứng đốt cháy và phản ứng trung hòa đều là các phản ứng tỏa nhiệt
 3. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản ứng tỏa nhiệt Năng lượng
 4. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản ứng tỏa nhiệt Năng lượng Quá trình phản ứng
 5. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản ứng tỏa nhiệt Năng lượng Các tác nhân phản ứng Quá trình phản ứng
 6. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản ứng tỏa nhiệt Năng lượng Các tác nhân phản ứng Sản phẩm phản ứng Quá trình phản ứng
 7. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản ứng tỏa nhiệt Năng lượng Năng lượng được Các tác nhân phản ứng giải phóng ∆H mang giá trị âm Sản phẩm phản ứng Quá trình phản ứng
 8. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản ứng thu nhiệt • Năng lượng thu vào cần cho phản ứng • Sản phẩm phản ứng có năng lượng cao hơn các tác nhân phản ứng Năng lượng được lấy từ bên ngoài
 9. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản thu tỏa nhiệt Năng lượng
 10. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản thu tỏa nhiệt Năng lượng Quá trình phản ứng
 11. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản thu tỏa nhiệt Năng lượng Các tác nhân phản ứng Quá trình phản ứng
 12. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản thu tỏa nhiệt Năng lượng Sản phẩm phản ứng Các tác nhân phản ứng Quá trình phản ứng
 13. Đồ thị biểu diễn các mức năng lượng Các phản ứng thu nhiệt Năng lượng Sản phẩm phản ứng Năng lượng thu vào ∆H mang giá trị dương Các tác nhân phản ứng Quá trình phản ứng
 14. Bảng tóm tắt Phản ứng tỏa Phản ứng thu nhiệt nhiệt
 15. Bảng tóm tắt Phản ứng tỏa Phản ứng thu nhiệt nhiệt Năng lượng tỏa ra bên Lấy năng lượng từ bên ngoài ngoài
 16. Bảng tóm tắt Phản ứng tỏa Phản ứng thu nhiệt nhiệt Năng lượng tỏa ra bên Lấy năng lượng từ bên ngoài ngoài ∆H mang giá trị âm ∆H mang giá trị dương
 17. Bảng tóm tắt Phản ứng tỏa Phản ứng thu nhiệt nhiệt Năng lượng tỏa ra bên Lấy năng lượng từ bên ngoài ngoài ∆H mang giá trị âm ∆H mang giá trị dương Sản phẩm phản ứng có Sản phẩm phản ứng có năng lượng thấp hơn các năng lượng cao hơn các tác nhân phản ứng tác nhân phản ứng
 18. ∆H Bao nhiêu năng lượng đã tỏa ra và thu vào? • Năng lượng tiêu tốn để bẻ gãy các liên kết • Năng lượng được giải phóng khi hình thành các liên kết ∆H có giá trị khác nhau khi năng lượng cần để bẻ gãy các liên kết trong các tác nhân phản ứng, và năng lượng giải được phóng khi các liên kết được hình thành trong sản phẩm phản ứng.
 19. Năng lượng liên kết Năng lượng cần để bẻ gãy liên kết hóa học • Các liên kết khác nhau có năng lượng liên kết khác nhau Năng lượng liên kết, Liên kết hóa học kJ/mol H ―H 436 O=O 498 O ―H 464
 20. Tìm ∆H Vẽ sơ đồ các mức năng lượng với tất cả tác nhân phản ứng và sản phẩm phản ứng Năng lượng 2H2 + O2 2H2O Quá trình phản ứng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2