CÁC TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG (Kỳ 4)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
6
download

CÁC TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG (Kỳ 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân loại tế bào học * Phân loại theo Papanicolaou (PAP) do Papanicolaou và Traut đề ra từ năm 1943 và chia tế bào ra thành 5 nhóm - PAP III: có tế bào bất thường, tế bào thay đổi ở nhân, nhân to, bờ không đều nhưng chưa kết luận được là tế bào ác tính cũng như chưa loại trừ được đó là tế bào không bình thường. * Phân loại của tổ chức y tế thế giới (WHO): Hệ thống phân loại của tổ chức Y tế thế giới được Riotton và cộng sự viết vào năm 1973,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG (Kỳ 4)

  1. CÁC TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG (Kỳ 4) Phân loại tế bào học * Phân loại theo Papanicolaou (PAP) do Papanicolaou và Traut đề ra từ năm 1943 và chia tế bào ra thành 5 nhóm - PAP III: có tế bào bất thường, tế bào thay đổi ở nhân, nhân to, bờ không đều nhưng chưa kết luận được là tế bào ác tính cũng như chưa loại trừ được đó là tế bào không bình thường. * Phân loại của tổ chức y tế thế giới (WHO): Hệ thống phân loại của tổ chức Y tế thế giới được Riotton và cộng sự viết vào năm 1973, theo hệ thống phân loại này mức độ ác tính của từng loại tế bào ung thư được xác định. - Tế bào không điển hình - Nghịch sản: + Nghịch sản nhẹ
  2. + Nghịch sản vừa * Phân loại theo hệ thống Bethesda: Các bất thường biểu mô: - Lát tầng + Tổn thương nhẹ - Low Grade Squamous Intra-epitheial Lesion = LSIL + Tổn thương không điển hinh: ASCUS (Atypical squamous Cells of Undetermined Significance) + Lesion malpighiene intra- epithelial de haute grade (HSIL) – theo Bethesda (2001) HSIL còn bao gồm cả CIN II- - Biểu mô tuyến: AGCUS(Atypical Glandular Cells of Undetermined Significance). So sánh phân loại tổn thương biểu mô lát tầng khác nhau theo Bethesda 2001 OMS Richatr Bethesda
  3. D ysplasie legốge Condylome LSIL CIN I với koilocytose D ysplasie CIN II có hoặc moyenne không Koilocytose D ysplasie s ộvere CIN III có hoặc HSIL không Koilocytose Carcinome in situ * Tổn thương nghi ngờ TB học phân loại theo Richart: khối tân sản nội biểu mô cổ tử cung (Cervical Intraepithelial Neoplasia = CIN): CINI, CINII. Dựa vào thương tổn tế bào có ở bề dày biểu mô gai(-biểu mô vảy- b/m lát tầng), nếu chỉ ở 1/3 phía dưới (CIN I), chiếm 2/3 (CIN II) Giá trị của tế bào học - Đơn giản: thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, có thể làm nhiều lần trên một bệnh nhân
  4. - Nhạy: có khả năng chẩn đoán đúng so với giải phẫu bệnh đạt tỷ lệ 85 - 99,8% - Đặc hiệu: đáng tin cậy với tỷ lệ dương tính giả (không phải ung thư) với âm tính giả (là ung thư) là rất thấp, từ 0,2 - 15%. - Có hiệu suất: áp dụng rộng rãi trong các chương trình phát hiện bệnh hàng cho các loại ung thư ở những vị trí khác nhau. - Tiết kiệm: giá cả chi phí cho một xét nghiệm vừa phải, ít tốn kém quá mức. Bằng xét nghiệm tế bào học cho phép đánh giá kết quả điều trị và theo dõi tiến triển của các tổn thương cổ tử cung qua khám bệnh theo định kỳ. 2.2.2.2. Tổn thương nghi ngờ cổ tử cung về giải phẩu bệnh Nếu tế bào học có tổn thương nghi ngờ ® soi CTC tìm vùng tổn thương cần sinh thiết Chẩn đoán GPB dựa vào mảnh sinh thiết làm tiêu bản mô học. Mảnh sinh thiết hoàn hảo là lấy đúng vùng thương tổn có cả một phần tổ chức lành và có cả liên bào lẫn lớp đệm, mảnh sinh thiết được cố định ngay vào dung dịch bouin hay formon 10%
  5. Thuật ngữ trước đây thường dùng: nghịch sản (dysplasia) do Papanicolaou gợi ý và Reagan (1953) đã đưa thuật ngữ vào trong thuật ngữ giải phẫu bệnh lý.
Đồng bộ tài khoản