intTypePromotion=1

Cài đặt và cấu hình FTP

Chia sẻ: Sam Sara | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
391
lượt xem
152
download

Cài đặt và cấu hình FTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

FTP site, nơi lưu trữ các File cho phép user dùng giao thức FTP để đăng nhập và truyền tải File. FTP Client: phần mềm dùng truy cập FTP Server để truyền nhận dữ liệu. Để dùng được dịch vụ FTP thông thường người dùng phải có một tài khoản (gồm username và password) được người quản trị FTP server cấp. Một số FTP server cho phép truy xuất mà không cần tài khoản. T

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt và cấu hình FTP

 1. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cài đặt và cấu hình FTP Cài đặt cấu hình FTP Các thuật ngữ FTP Server: FTP site, nơi lưu trữ các File cho phép user dùng giao thức FTP để đăng nhập và truyền tải File. FTP Client: phần mềm dùng truy cập FTP Server để truyền nhận dữ liệu. Để dùng được dịch vụ FTP thông thường người dùng phải có một tài khoản (gồm username và password) được người quản trị FTP server cấp. Một số FTP server cho phép truy xuất mà không cần tài khoản. Trường hợp này cần dùng tài khoản nặc danh (anonymous) @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 61 Trang 62 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cài đặt cấu hình FTP Cài đặt cấu hình FTP @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 63 Trang 64
 2. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cài đặt cấu hình FTP Cài đặt cấu hình FTP @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 65 Trang 66 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cài đặt cấu hình FTP Câu hỏi bài tập Hãy vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ Web và cho biết giao thức, giá 1. trị cổng mặc định (TCP port) mà dịch vụ sử dụng ? Với Windows 2000 Server IIS5.0, có thể tạo nhiều Web sites trên một 2. Web server? @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 67 Trang 68
 3. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Bài tập thực hành Bài tập thực hành Tạo 2 Web sites trên Windows 2000 Server IIS5.0 với tên DNS là 1. Web site 2 b. www.bk-aptech.edu.vn Tên Web Site : nhanvien Web site 1 a. TCP port : 8081 Dùng default Web Site và đặt tên: Web Công ty : www.bk-aptech.edu.vn Host header name TCP port : Mặc định (80) Home Directory : E:\InetPub\webnhanvien : www.bk-aptech.edu.vn Host header name Security Account : Những Account xác thực Home Directory : E:\InetPub\Publics\Websites Granted Access : 192.168.0.64/255.255.255.224 và Virtual Directory : D:\hoso 192.168.0.96/255.255.255.224 Security Account Windows 2000 Professional : Dùng Internet Explore kiểm tra 2. @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 69 Trang 70 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Câu hỏi bài tập Bài tập thực hành Hãy vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ FTP và cho biết giao thức, giá Tạo 2 FTP sites trên Windows 2000 1. 1. trị cổng mặc định (TCP port) mà dịch vụ sử dụng ? Server IIS5.0 với Với Windows 2000 Server IIS5.0, có thể tạo nhiều FTP sites trên một a. FTP site 1 2. FTP server? Dùng default FTP Site và đặt tên: nhanvien TCP port : Mặc định Home Directory : E:\InetPub\Publics Virtual Directory : D:\thongbao Quyền truy xuất Security Account Granted Access : 192.168.0.64/255.255.255.224 @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 71 Trang 72
 4. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Bài tập thực hành Các chủ đề chính FTP site 2 b. Tên FTP Site : Quantri Dịch vụ Routing and Remote Access(RRAS) TCP port : 2121 Home Directory : E:\InetPub\Admin Quyền truy xuất Security Account : Những Account xác thực Granted Access : 192.168.0.96/255.255.255.224 Windows 2000 Professional : Dùng 2. Internet Explore hay Ftp_WsPpro kiểm tra @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 73 Trang 74 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Dịch vụ Routing and Remote Access Khái niệm bộ định tuyến (Router) IP Routing (Định tuyến) Windows 2000 Server cho phép xấy dựng bộ định tuyến “mềm” (PC Router) để nối 2 hay nhiều mạng IP Khái niệm bộ định tuyến (Router) Cấu hình giao diện (Card mạng) Cấu hình Windows 2000 Router Remote Access (Truy xuất từ xa) Giới thiệu RAS Cài đặt và cấu hình RAS server Cài đặt và cấu hình RAS Client Giám sát Remote Access Clients Hiện thực mạng riêng ảo VPN(Virual Private Network ) @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 75 Trang 76
 5. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Khái niệm bộ định tuyến (Router) Khái niệm bộ định tuyến (Router) Tìm đường (IP routing) : Khi gói dữ liệu gởi đến Router, Router xác định đường đi trên bảng tìm đường (Routing Table) và gởi gói dữ liệu đi Bảng tìm đường (Routing Table) : Được lưu và quản lý tại Router, chứa tất cả các đường đi đến các mạng mà Router biết được @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 77 Trang 78 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Khái niệm bộ định tuyến (Router) Cấu hình giao diện (Card mạng) Những thành phần của Routing Table Thay đổi tên giao Card mạng Network destination : Địa chỉ mạng đích đến Netmask : mặt nạ mạng con Gateway : Cổng ra (một Router khác) Interface : Địa chỉ IP của giao diện mạng đích đến(Địa chỉ card mạng giao diện) Metric : Chỉ ra số Routers có trên đường đi đến mạng đích Những thành phần mặc nhiên của Routing Table Network destination : 0.0.0.0 -> Gateway : Default Gateway Network destination : 127.0.0.0 Địa chỉ Loopback Network destination : 224.0.0.0 Địa chỉ Multicast Network destination : 255.255.255.255 Địa chỉ Broadcast @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 79 Trang 80
 6. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cấu hình giao diện (Card mạng) Cấu hình Windows 2000 Router Cấu hình IP cho card mạng Các vùng địa chỉ Ip giả và được dùng trong Intranet. Những địa chỉ IP này không được định tuyến trên Internet ) Lớp A: 10.xx.xx.xx , Địa chỉ: 10.0.0.1 to 10.255.255.254 Lớp B: 172.16.xx.xx - 172.32.xx.xx , Địa chỉ : 172.16.0.1 to 172.31.255.254 Lớp C: 192.168.xx.xx, Địa chỉ : 192.168.0.1 to 192.168.255.254 @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 81 Trang 82 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cấu hình Windows 2000 Router Cấu hình Windows 2000 Router @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 83 Trang 84
 7. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cấu hình Windows 2000 Router Cấu hình Windows 2000 Router Xây dựng bảng tìm đường Tĩnh bằng cách tạo bảng tìm đường (Static Tìm đường động(Dynamic Routing) Routing) Xây dựng bảng tìm đường bằng cách học hỏi những mạng khác một cách tự động Dùng một trong số các giao thức tìm đường như là Routing Internet Protocol (RIP) hay Open Shortest Path First (OSPF). @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 85 Trang 86 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cấu hình Windows 2000 Router Cấu hình Windows 2000 Router Cài giao thức RIP @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 87 Trang 88
 8. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cấu hình Windows 2000 Router Giới thiệu RAS Hiển thị bảng tìm đường @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 89 Trang 90 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Giới thiệu RAS Giới thiệu RAS RAS cho phép Client ở xa kết nối và truyền thống dữ liệu với mạng Kiểu kết nối LAN công ty thông qua RAS Server bằng : Line điện thoại (analog Dial-up modems, Integrated Services Digital Network (ISDN) adapters, and Connections digital subscriber line (DSL) modems. Virtual Private Tạo kênh kết nối riêng giữa Client ở xa với LAN dùng đường truyền Network Internet(Mạng riêng ảo :VPN) Connections @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 91 Trang 92
 9. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Giới thiệu RAS Cài đặt và cấu hình RAS server Chọn giao diện LAN cho Remote Client truyền thống TCP/IP IPX/SPX or NetBEUI or PPP PPTP or L2TP @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 93 Trang 94 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cài đặt và cấu hình RAS server Cài đặt và cấu hình RAS server Ấn định IP cho Remote Client dùng DHCP servern hay chỉ ra dãy IP Thiết lập cho User Dial-in @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 95 Trang 96
 10. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cài đặt và cấu hình RAS server Cài đặt và cấu hình RAS server Giao thức truyền thông giữa Remote Client và RAS Server Thiết lập Nhập nhiều lines kết nối thành 1 line (Multilink) và tự động nhập hay ngắt line với BAP(Bandwidth Allocation Protocol) @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 97 Trang 98 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Cài đặt và cấu hình RAS server Cài đặt và cấu hình RAS Client @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 99 Trang 100
 11. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Giám sát và quản lý Remote Access Clients Hiện thực mạng riêng ảo VPN @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 101 Trang 102 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Hiện thực mạng riêng ảo VPN Hiện thực mạng riêng ảo VPN @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 103 Trang 104
 12. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Hiện thực mạng riêng ảo VPN Hiện thực mạng riêng ảo VPN Thiết lập cổng VPN Cấu hình RAS Client đến RAS VPN Server @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 105 Trang 106 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Hiện thực mạng riêng ảo VPN Câu hỏi bài tập PPTP SD SD P110 P110 Internet or LAN Corporate LAN Các lệnh liên quan : 1. Profe ssional Wo rkstation 5000 Profe ssional Wo rkstation 5000 1. route print : hiển thị thông tin bảng tìm đường PPTP server PPTP client 2. Route add [NetID] Mask [subnetmask] [gateway] : tạo bảng tìm đường tĩnh PPTP PPP Bảng tìm đường là gì ? Liệt kê những thành phần trong bảng tìm đường và ý 2. nghĩa của nó ? SD SD SD P110 P110 P110 Những giao thức nào được dùng cho RAS PTSN Internet Corporate LAN 3. PPP Profe ssional Wo rkstation 5000 Professio nal Workstation 5000 Profe ssional Wo rkstation 5000 SLIP Any Remote client ISP server/PPTP client PPTP server L2TP PPTP PPTP Những giao thức được dùng cho VPN 4. PPP IP PPP SLIP SD SD SD P110 P110 P110 PTSN Internet Corporate LAN P2TP LPTP Profe ssional Wo rkstation 5000 Profe ssional Wo rkstation 5000 Profe ssional Wo rkstation 5000 PPTP client ISP server PPTP server @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 107 Trang 108
 13. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Câu hỏi bài tập Các chủ đề chính Xây dựng Windows 2000 Router (theo yêu cầu bài tập) 1. Xây dựng Windows 2000 RAS Server (theo yêu cầu bài tập) 2. Dịch vụ Internet (NAT, Proxy…) @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 109 Trang 110 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Dịch vụ Internet (NAT, Proxy…) Kết nối LAN công ty với Internet dùng Router Router Kết nố i LAN công ty với Internet dùng FireWall Kết nố i LAN công ty với Internet dùng NAT Kết nố i LAN công ty với Internet dùng Internet Connection Kết nố i LAN công ty với Internet dùng Sharing Kết nối LAN công ty với Internet dùng Proxy Server @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 111 Trang 112
 14. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Kết nối LAN công ty với Internet dùng FireWall Kết nối LAN công ty với Internet dùng NAT @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 113 Trang 114 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Kết nối LAN công ty với Internet dùng Internet Connection Sharing Kết nối LAN công ty với Internet dùng Proxy Server @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 115 Trang 116
 15. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Bài tập thực hành Ôn tập và hỏi đáp Cài đặt và cấu hình Windows 2000 NAT (RRAS) 1. Cài đặt và cấu hình Proxy Server dùng Winroute(hay Wingate,ISA, 2. CheckPoint..) @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 117 Trang 118 Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech Các chủ đề chính Dịch vụ Mail (MDAEMON Mail Server) Khái niệm Giới thiệu MDAEMON Mail Server Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Cấu hình Mai Client để nhận/gởi mail Dịch vụ Mail (MDAEMON Mail Server) @Bách Khoa Aptech 2004 @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 119 Trang 120
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2