intTypePromotion=3

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER

Chia sẻ: Vu Minh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
330
lượt xem
151
download

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài chỉ dẫn từng bước này mô tả cách cài đặt và cấu hình một máy chủ Giao thức Truyền Tệp (FTP) để truy nhập vô danh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER

 1. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: (023) 827726, 827319, 830493 - Fax: (023) 830489 Informatics Centre of Dienbien province Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER Ver.  18052007 Điện Biên Phủ, 5/2007
 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG MỤC LỤC MỤC LỤC 3 PHẦN I. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER................4 I. CÀI ĐẶT WINDOWS 2003 SERVER. .......................................................4 II. CÀI ĐẶT GIAO THỨC MẠNG TCP/IP .................................................15 1. Cài đặt giao thức mạng TCP/IP.......................................................................15 1. Cấu trúc của Active Directory ........................................................................18 2. Cài đặt Active Directory...................................................................................18 I. DỊCH VỤ HOST ĐỘNG (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) 26 1. Ưu điểm của DHCP...................................................................................26 2. Cài đặt cấu hình cho DHCP Server............................................................26 II. DỊCH VỤ HỆ THỐNG TÊN MIỀN (DNS - Domain Name System).......33 1. Các khái niệm....................................................................................................33 2. Cài đặt và cấu hình..........................................................................................34 TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 3 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG PHẦN I. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER I. CÀI ĐẶT WINDOWS 2003 SERVER. 1. Đưa đĩa CD cài đặt vào CD-ROM, khởi động lại Computer. Cho phép boot từ đĩa CD. 2. Nhấn Enter hay phím bất kỳ khi thấy thông báo Press any key to boot from CD… Chương trình tự động chuyển tiếp bước bắt đầu cài đặt. 3. Nhấn Enter sau khi nhận được thông báo: 4. Khi xuất hiện thông báo Welcome to Setup, ấn ENTER để tiếp tục cài đặt Windows 2003 hoặc ấn F3 để huỷ bỏ việc cài đặt. Bạn cũng có thể sửa các lỗi cài đặt bằng cách ấn R (Repair). Ở đây chọn ENTER. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 4 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
 4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG 5. Màn hình tiếp theo sẽ hỏi Bạn có đồng ý với bản quyền của Windows hay không (Windows Licensing Agreement). Bạn ấn F8 (Đồng ý - I agree) để tiếp tục cài đặt. 6. Màn hình tiếp theo sẽ đưa ra danh sách các các phân vùng ổ đĩa (Partitions) trong máy bạn cho bạn lựa chọn ổ đĩa cài đặt Win2003. Vệt sáng đang ở ổ đĩa nào thì các chức năng sẽ có tác dụng cho ổ đĩa đấy. Sẽ có 3 lựa chọn cho mỗi ổ: − Cài đặt ngay Win2003 trên ổ đang lựa chọn: (To set up Windows on the selected item, press Enter) ấn ENTER. − Tạo một phân vùng ổ đĩa mới :( To create a partition in the ...,press C). Ấn phím C để tạo một phân vùng ổ đĩa mới. − Xóa phân vùng ổ đĩa đang lựa chọn: (To delete the selected partition, press D). Ấn phím D để xóa phân vùng đang chọn. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 5 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
 5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG ⇒ Bạn chọn ổ C (di chuyển vệt sáng lên dòng trên cùng) ấn ENTER để tiếp tục cài đặt (Install) 7. Có hai loại Partition là FAT (File Allocation Table), NTFS (New Technology File System). Hãy chọn một hệ thống Partition thích hợp. Mỗi hệ có những ưu điểm và hạn chế như: FAT cho phép truy nhập từ các hệ điều hành Windows 2003, Windows 95, MS-DOS, OS/2. NTFS chỉ hỗ trợ cho Windows 2003 các hệ điều hành khác không thể truy cập được, nhưng NTFS có lợi thế về bảo mật và dịch vụ tệp. Trong phần này bạn chọn Format the partition using the NTFS file system (Quick) - Định dạng lại ổ đĩa sử dụng NTFS (nhanh).sau đó ấn ENTER để tiếp tục cài đặt. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 6 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
 6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG Windows 2003 sẽ hỏi để kiểm tra xem còn có sự sai sót nào không, ấn ENTER cho phép kiểm tra một cách toàn diện lần hai hoặc ấn ESC để bỏ qua. 8. Chương trình sẽ bắt đầu công đoạn định dạng lại ổ đĩa (Formatting)đã được chọn. Lưu ý: Mọi dữ liệu đang có trong ổ đĩa được định dạng sẽ bị xóa hết. 9. Chương trình sẽ bắt đầu copy các tệp cần thiết của Win 2003 server từ ổ đĩa CD lên ổ đĩa cứng. Chọn thư mục để cài Windows 2003, thư mục ngầm định là C:\WINNT. Và phân vùng ổ đĩa C thành phân vùng chính. Bạn giữ nguyên mục này. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 7 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
 7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG 10. Windows 2003 sẽ bắt đầu khai báo cấu hình cho máy chủ, cuối cùng có kết quả: This portion of Setup has completed successfully. If there is a floppy disk insert in drive A: remove it. Press ENTER to restart your computer. When your computer restarts, setup will continue. (Phần cài đặt ban đầu đã hoàn tất. Bạn kiểm tra trong ổ đĩa mềm nếu có đĩa thì bỏ ra.Sau đó ấn ENTER để khởi động lại máy. Chương trình sẽ tiếp tục được cài đặt). 11. Windows 2003 Setup sẽ bắt đầu chế độ cài đặt đồ hoạ và tiếp tục copy các tệp. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 8 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
 8. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG 12. Trong phần Regional Settings Language Options (Cài đặt vùng và ngôn ngữ), Bạn chọn NEXT để tiếp tục. 13. Màn hình tiếp theo Personalize Your Software (cài đặt cá nhân) xuất hiện, nhắc bạn nhập Tên (Name), và tên cơ quan, tổ chức (Organization) của bạn. Nhập xong chọn NEXT. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 9 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn
 9. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG 14. Sau đó chương trình sẽ hỏi bạn Khóa của sản phẩm (Your product key) để xác thực bản quyền mà mình đang sử dụng. Bạn nhập vào các ký tự và số như hình dưới rồi ấn NEXT. 15. Tiếp theo chương trình sẽ hỏi chế độ chứng nhận bản quyền sản phẩm (licensing Modes) của bạn. Có hai chế độ bản quyền là: Per Server và Per Seat. Tuỳ theo tổ chức của bạn để chọn kiểu bản quyền và số lience nếu bạn chọn kiểu Per Server. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 1 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 0
 10. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG 16. Tiếp theo màn hình Computer Name And Administrator Password. (Tên máy tính và mật khẩu) xuất hiện. Thường chương trình sẽ dùng tên tổ chức của bạn để làm Tên máy (Computer name). Bạn có thể thay đổi khác đi. Nhớ rằng tên máy tính là duy nhất trong mạng. Trong phần Administrator Password (Mật khẩu người quản trị) và Confirm Password (xác định lại mật khẩu), nhập mật khẩu sẽ dùng làm mật khẩu của người quản trị mạng vào. Bạn nhập 2 lần mật khẩu (giống nhau) và chọn NEXT. 17. Màn hình tiếp theo Date and Time Settings (Cài đặt ngày, giờ) chọn các giá trị Ngày và giờ (Date & Time) hiện tại. Phần Múi giờ (Time Zone) chọn (GMT+07:00)Bangkok, Hanoi, Jakarta. Chọn NEXT để tiếp tục. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 1 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 1
 11. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG 18. Tại màn hình Networking Settings (Cài đặt mạng). Chọn Typical Settings (cài đặt chuẩn). Chọn NEXT để tiếp tục. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 1 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 2
 12. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG 19. Tiếp đó tại màn hình Workgroup or Computer Domain chương trình sẽ hỏi bạn định dùng máy chủ cho một Workgroup hay cho một Domain và tên máy chủ sẽ là gì khi tham gia vào mạng. Ở đây ta chọn ngầm định là WORKGROUP rồi nhấn NEXT. Nhấn Next để tiếp tục cài đặt. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 1 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 3
 13. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG Khi chương trình Copying hết Files dữ liệu và dòng thông báo Setup will complete in approximately: 0 minutes (Chương trình cài đặt sẽ hoàn tất trong vòng 0 phút nữa)máy tính sẽ tự động khởi động lại và hoàn tất quá trình cài đặt hệ điều hành Win 2003 Server. 20. Cuối cùng, máy tự khởi động lại. Sau đó bạn có thể nhấn Ctrl+Alt+Del để đăng nhập vào máy lần đầu tiên. Bạn sẽ phải nhập mật khẩu người quản trị. Hệ thống sẽ tự động hiện lên hộp thoại Configure Your Computer (Cấu hình máy tính) để bạn thêm các thành phần tuỳ chọn vào. 21. Nhập User name (tên đăng nhập) và Password (mật khẩu)đã khai báo khi cài đặt vào các mục trên rồi nhấn OK để đăng nhập vào giao diện hệ điều hành Win 2003 server TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 1 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 4
 14. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG II. CÀI ĐẶT GIAO THỨC MẠNG TCP/IP 1. Cài đặt giao thức mạng TCP/IP Đăng nhập mạng với quyền Administrator vào Control Panel, bấm đúp vào hình tượng Network.  Chọn bảng Protocol.  Kích đúp chuột vào Internet Protocol (TCP/IP) hoặc kích chuột phải vào Internet Protocol (TCP/IP) chọn Properties.  Hộp thoại Internet Protocol (TCP/IP) Properties xuất hiện. Chọn Use the following IP address và điền vào các địa chỉ IP. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 1 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 5
 15. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG Nhấn OK để hoàn thiện quá trình cấp IP.  Nhập vào các thông tin về địa chỉ IP, Subnetmask, Default Gateway.  Bấm nút Advanced bạn có thể: gán thêm các địa chỉ IP cho cùng card mạng, thêm các địa chỉ Gateway,...  Chọn bảng DNS.  Vào tên Server, tên Domain của bạn. Chọn nút Add để thêm DNS Server.  Chọn bảng WINS Address, vào địa chỉ IP cho mục Primary WINS Server và Secondary WINS Server nếu có TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 1 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 6
 16. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG 2. Bảng địa chỉ IP, tên miền các đơn vị Số Đơn vị Vùng địa chỉ IP TÊN MIỀN TT 1. Thành phố Điện Biên Phủ 10.144.128.0 dienbienphu.dienbien.gov.vn 2. Huyện Điện Biên 10.144.130.0 huyendienbien.dienbien.gov.vn 3. Thị xã Mường Lay 10.144.132.0 muonglay.dienbien.gov.vn 4. Huyện Điện Biên Đông 10.144.134.0 dienbiendong.dienbien.gov.vn 5. Huyện Mường Chà 10.144.136.0 muongcha.dienbien.gov.vn 6. Huyện Mường Nhé 10.144.138.0 muongnhe.dienbien.gov.vn 7. Huyện Tuần Giáo 10.144.140.0 tuangiao.dienbien.gov.vn 8. Huyện Tủa Chùa 10.144.142.0 tuachua.dienbien.gov.vn 9. Huyện Mường Ảng 10.144.144.0 muongang.dienbien.gov.vn 10. Ban dân tộc tỉnh 10.144.16.0 bdt.dienbien.gov.vn 11. Chi cục kiểm lâm 10.144.18.0 kiemlam.dienbien.gov.vn 12. Đài phát thanh truyền hình 10.144.20.0 ptth.dienbien.gov.vn 13. Hội chữ thập đỏ 10.144.22.0 ctd.dienbien.gov.vn 14. Hội đồng liên minh các HTX 10.144.24.0 lmhtx.dienbien.gov.vn 15. Hội Văn học nghệ thuật 10.144.26.0 hvh.dienbien.gov.vn 16. Sở Ngoại vụ 10.144.28.0 bnv.dienbien.gov.vn 17. Sở Bưu chính - Viễn thông 10.144.30.0 sbcvt.dienbien.gov.vn 18. Sở Nội vụ 10.144.32.0 snv.dienbien.gov.vn 19. Sở Tài chính 10.144.34.0 stc.dienbien.gov.vn 20. Sở Lao động - TBXH 10.144.36.0 sld.dienbien.gov.vn 21. Sở Văn hoá - Thông tin 10.144.38.0 svh.dienbien.gov.vn 22. Sở Y tế 10.144.40.0 syt.dienbien.gov.vn 23. Sở Giáo dục - Đào tạo 10.144.42.0 sgd.dienbien.gov.vn 24. Sở Nông nghiệp - PTNT 10.144.44.0 snn.dienbien.gov.vn 25. Sở Tư pháp 10.144.46.0 stp.dienbien.gov.vn 26. Sở Khoa học - CN 10.144.48.0 skh.dienbien.gov.vn 27. Sở Tài nguyên môi trường 10.144.50.0 stn.dienbien.gov.vn 28. Sở Thể dục thể thao 10.144.52.0 stdtt.dienbien.gov.vn 29. Sở Công nghiệp 10.144.54.0 scn.dienbien.gov.vn 30. Sở Giao thông vận tải 10.144.56.0 sgt.dienbien.gov.vn 31. Sở Xây dựng 10.144.58.0 sxd.dienbien.gov.vn 32. Sở Kế hoạch - Đầu tư 10.144.60.0 skh.dienbien.gov.vn 33. Sở Thương mại - Du lịch 10.144.62.0 stm.dienbien.gov.vn 34. Thanh tra tỉnh 10.144.64.0 thanhtra.dienbien.gov.vn 35. Uỷ ban dân số GDTE 10.144.66.0 ubds.dienbien.gov.vn Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND 36. 10.144.68.0 hdnd.dienbien.gov.vn tỉnh 37. Văn phòng UBND tỉnh 10.144.1.0 ubnd.dienbien.gov.vn TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 1 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 7
 17. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG PHẦN II. CÀI ĐẶT CẤU HÌNH ACTIVE DIRECTORY SERVICE 1. Cấu trúc của Active Directory Active Directory Service chia mạng thành 2 cấu trúc: logic và vật lý. 1.1 Cấu trúc Logic Việc nhóm các tài nguyên một cách logic theo tên cho phép bạn tìm một tài nguyên theo tên của nó tốt hơn là tìm theo địa điểm vật lý. 1.2 Cấu trúc Vật lý Cấu trúc vật lý của Active Directory services ảnh hưởng đến tính hiệu quả của việc nhân bản giữa các domain controllers. 2. Cài đặt Active Directory Trước khi cài Active Directory, đòi hỏi tối thiểu là bạn phải có 1 volume được định dạng theo kiểu NTFS. Cài Active Directory bằng cách thực hiện Start- Run. Sau đó nhập vào dcpromo Nhấn OK để tiếp tục cài đặt Nhấn Continue để tiếp tục cài đặt Xuất hiện màn hình Welcome to the Active Diretory installation Wizard màn hình thông báo bắt đầu cài đặt. TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 1 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 8
 18. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG Nhấn Next để tiếp tục cài đặt Nhấn Next để tiếp tục cài đặt Mô hình mà ta cài đặt là mô hình cho một đơn vị, vì thế phải tạo một Domain controller mới Domain controller a new domain và nhấn Next để tiếp tục chuyển sang bước kế tiếp TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 1 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 9
 19. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG Bạn có thể tạo một New domain tree hoặc Domain con trong một domain tree đã có. Sau đó bạn có thể chỉ định vị trí của domain tree mới này, bằng cách tạo Domain in a new forest hoặc đặt trong một forest đã có Điền tên Domain của đơn vị vào trong mục Full DNS name for new domain. Ở đây ta chọn mô hình của SGT vì thế chọn sgt.dienbien.gov.vn TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 2 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 0
 20. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WIN 2003 SERVER QUẢN TRỊ MẠNG Bước này bạn chỉ định tên DNS đầy đủ của domain mới hoặc lựa một danh sách có tên DNS của các domain đã có. Sau đó nếu tạo mới bạn phải chỉ ra NetBiOS name của domain. Vì ở trên ta chọn mô hình của Sở Giao thông nên ở đây ta cũng phải tuân thủ đúng theo tên miền quy định tại bảng địa chỉ IP và tên miền ở phần trước và đặt Domain NetBIOS name là tên miền, ví dụ: SGT. Nhấn Next để tiếp tục cài đặt Bạn phải chỉ định nơi chứa các file cơ sở dữ liệu của Active Directory TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH ĐIỆN BIÊN Tel: 023. 827726 - 023.827319 - 023.830493 - Fax: 023. 830489 Τρανγ 2 Website: http://icd.dienbien.gov.vn - Email: icd@dienbien.gov.vn 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản