Cấp Giấy chứng nhận cho các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Cấp Giấy chứng nhận cho các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Giao Thông Vận Tải thuộc Lĩnh vực thống kê:Giao thông vận tải, Hoạt động khoa học và công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận cho các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải

  1. Cấp Giấy chứng nhận cho các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giao thông vận tải, Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghiệp, Tàu biển, Tàu sông, Công trình biển, Chi cục thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc sau khi hoàn thành kiểm tra đạt kết quả theo quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí kiểm định lần Quyết định số 12/2003/QĐ- 1. 2.000.000 đồng/1 lần đầu BTC... Phí kiểm định định Quyết định số 12/2003/QĐ- 2. 1.000.000 đồng/1 lần kỳ BTC... Lệ phí cấp Giấy 50.000 đồng/01Giấy Thông tư số 102/2008/TT- 3. chứng nhận chứng nhận BTC n... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ liên quan tại Phòng Công nghiệp, Nộp hồ sơ 1. Phòng Tàu biển, Phòng Tàu sông, Phòng Công trình biển đề nghị (trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận); Chi cục (trong trường hợp xác nhận hàng năm vào Giấy chứng nhận) thuộc Cục Đăng
  3. Tên bước Mô tả bước kiểm Việt Nam - Phòng Công nghiệp, Phòng Tàu biển, Phòng Tàu sông, Phòng Giải quyết 2. Công trình biển tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đánh giá thực tế, thủ tục trình Cục trưởng cấp Giấy chứng nhận Giải quyết - Các Chi cục tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế và xác nhận 3. thủ tục hàng năm Giấy chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị chứng nhận (bản chính) 2. Tài liệu chứng nhận (bản sao) Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đáp ứng các tiêu chuẩn: TCVN 6259-1:2003 đến TCVN 6259-12:2003 (TCVN 6259:2003) và từ TCVN 6273:2003 đến 6282:2003; TCVN 5801: 2005; 22TCN264-06; TCVN 7094:2002 (Sửa đổi 1 : 2008); 1. 22TCN323-04; TCVN 7061: 2002; 22TCN233-06; QCVN 01: 2008/BGTVT; TCVN 6451: 2004; TCVN 7282: 2003; TCVN 7283: 2003; 22TCN 239-06; 22TCN 243-06 và 22TCN 244-06 Thoả mãn các Công ước và các Nghị quyết, Thông tư, bộ luật Quốc tế: SOLAS 74, Nghị quyết A761(18), Thông tư 1039 /IMO-MSC/Circ.1039, Thông tư 84/24, 2. FTP Code, Nghị quyết A.471 (XII), A.563(14), A.652(16), A.653(16), A.678(17), A.688(17), A.754(18), A.754(18)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản