Cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
1
download

Cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Cơ yếu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Cơ yếu Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo mật thông tin kinh tế xã hội Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ chức kiểm định - Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc. -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

  1. Cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê:Cơ yếu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Cơ yếu Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo mật thông tin kinh tế xã hội - Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ chức kiểm định - Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc. - Cơ quan chứng nhận chuyển hồ sơ cho tổ chức kiểm định: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Cơ quan kiểm định kiểm định, đánh giá sản phẩm và gửi báo cáo kết quả cho Cơ quan chứng nhận: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Cơ quan chứng nhận xem xét, cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận hợp quy: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức kiểm định. Trường hợp đặc biệt, thời gian kiểm định, đánh giá, cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự được gia hạn thêm nhưng không quá 6 tháng. Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí, lệ phí thẩm định, đánh giá, chứng Chưa có văn 1. nhận hợp quy và cấp Giấy chứng nhận bản quy định cụ hợp quy sản phẩm mật mã dân sự thể Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hợp quy 1. về Trung tâm Bảo mật thông tin KTXH - Ban Cơ yếu Chính phủ. 2. Trung tâm Bảo mật thông tin KTXH kiểm tra và xử lý hồ sơ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả hoặc văn bản từ chối (có 3. nêu rõ lý do) tại Trung tâm Bảo mật thông tin KTXH - Ban Cơ yếu Chính phủ
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự Bản sao hợp lệ giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; 2. bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức; Bản sao, bản dịch tiếng Việt hợp lệ tài liệu kỹ thuật của sản phẩm, bao gồm: tài liệu xuất xứ sản phẩm, đặc tính kỹ thuật, tham số kỹ thuật của sản phẩm, tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, phương pháp thử nghiệm (nếu có), giải pháp nghiệp vụ, thuyết minh kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng, ảnh 3. chụp bên ngoài của sản phẩm; phần mềm và tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng và tài liệu khác có liên quan. Đối với sản phẩm mật mã dân sự đã có kết quả kiểm định, đánh giá của các tổ chức trong nước hoặc các tổ chức nước ngoài thì nộp bản sao và bản dịch tiếng Việt hợp lệ kết quả kiểm định, đánh giá của sản phẩm 4. Sản phẩm mẫu Số bộ hồ sơ: 03 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản Thông tư của Bộ Nội vụ 1. phẩm mật mã dân sự số 08/... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản