intTypePromotion=3

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
200
lượt xem
40
download

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hô Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận và Ủy ban nhân dân phường nơi có đất toạ lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường

  1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận và Ủy ban nhân dân phường nơi có đất toạ lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy giấy chứng 25.000 đồng Quyết định số 63/2008/QĐ- 1. nhận quyền sử dụng đất /giấy UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp 1. Bước 1 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ
  3. Tên bước Mô tả bước sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 3. Bước 3 quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận nhận Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính. Người nộp hồ sơ đến Chi cục Thuế quận để thực hiện nghĩa vụ 4. Bước 4 tài chính (nếu có). Nộp Giấy xác nhận của cơ quan thuế để nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban 5. Bước 5 nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy). Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu (02 bản chính); Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 2. và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (01 bản chính và 01 bản sao) 3. Bản vẽ hiện trạng vị trí thửa đất (01 bản chính). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử QUYẾT ĐỊNH số 54/2007/QĐ- 1. dụng đất UBND... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Nghị định số Điều 50 của Luật Đất đai thì lấy ý kiến của UBND 1. 181/2004/NĐ-CP phường về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình n... trạng tranh chấp đất đai của thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản