Cấp giấy phép in gia công các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
3
download

Cấp giấy phép in gia công các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép in gia công các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép in gia công các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài.

  1. Cấp giấy phép in gia công các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Xuất bản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết công việc tại Sở Thông tin và Truyền thông theo các lĩnh vực, công việc thực hiện theo 1. cơ chế “một cửa” đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đăng ký và nộp hồ sơ.
  2. Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì ghi phiếu hẹn thời gian trả kết quả, 2. nếu hồ sơ không đủ thì hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ sẽ được chuyển về phòng chuyên môn chủ trì giải quyết. Trưởng phòng chuyên môn đề xuất ý kiến giải quyết, nếu trường hợp công việc có liên quan đến các phòng, bộ phận thuộc Sở thì 3. phòng chuyên môn chủ trì có trách nhiệm trao đổi, phối hợp giải quyết. Khi giải quyết xong, phòng chuyên môn chủ trì soạn thảo văn 4. bản trình lãnh đạo ký, sau đó chuyển hồ sơ và kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm thủ tục trả kết quả cho tổ 5. chức, cá nhân theo quy định.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài ghi tên cơ sở in; tên, quốc 1. tịch của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in; tên sản phẩm đặt in gia công; số lượng in; cửa khẩu xuất. Hai bản sao mẫu sản phẩm đặt in (có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước 2. có thẩm quyền). Bản sao có công chứng Giấy phép hoạt động in hoặc Giấy chứng nhận đăng 3. ký kinh doanh. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư 04/2008/TT- 1. In sản phẩm là chứng minh thư phải có văn bản BTTTT ngà... chấp thuận của Bộ quản lý chuyên ngành về loại
  4. Nội dung Văn bản qui định chứng minh thư đó. In hộ chiếu phải có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tư 04/2008/TT- 2. Ngoại giao hoặc Bộ Công an. BTTTT ngà... In văn bằng phải có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tư 04/2008/TT- 3. Giáo dục và Đào tạo. BTTTT ngà... In chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải Thông tư 04/2008/TT- 4. có văn bản chấp thuận của cơ quan, tổ chức cấp BTTTT ngà... chứng chỉ. In vàng mã phải có văn bản chấp thuận của Sở Thông tư 04/2008/TT- 5. Thông tin và Truyền thông. BTTTT ngà...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản