Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Xuất bản số 30/2004/QH11, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP - Nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại - Nhận kết quả sau 10 ngày (nếu không cấp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Sở Thông tin và Truyền thông Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ Tên thủ tục : sở in của địa phương Cơ quan thực Sở Thông tin và Truyền thông hiện : Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Xuất bản số 30/2004/QH11, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP - Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại - Nhận kết quả sau 10 ngày (nếu không cấp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do) - Trực tiếp tại trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông - Cách thức thực hiện; - Qua hệ thống bưu chính-chuyển phát - Đơn xin cấp giấy phép (theo mẫu); - 02 bản mẫu xuất bản phẩm đặt in - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm có công chứng; Số bộ hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và Đơn xin phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản - Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Xuất bản chính: - Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 cuả Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản