intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

45
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

  1. Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài 2.1. Trình tự thực hiện - Cơ quan, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông (Đường Trần Hưng Đạo - TP. Hòa Bình) - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính pháp lý và tính đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết giấy biên nhận và giao cho người nộp; + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên hướng dẫn đơn vị, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; theo giờ hành chính. - Trả kết quả giải quyết hồ sơ tại phòng Quản lý Báo chí Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình (Đường Trần Hưng Đạo - TP. Hòa Bình) - Thời gian trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần theo giờ hành chính (trừ ngày lễ) 2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình. 2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; (Mẫu số 07 TT số 12/2011/TT-BTTTT) + 02 bản mẫu xuất bản phẩm đặt in + Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm có công chứng; b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
  2. 2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông 2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 2.8. Lệ phí (nếu có): không 2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (mẫu số 07 TT số 12/2011/TT-BTTTT) 2.10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: không 2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy đ ịnh về xuất bản + Luật xuất bản số 12/2008/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hộ i chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản; + Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản + Điều 9 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin - Truyền thông Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009. + Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT- BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010. * Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010. Mẫu số 07 TÊN CƠ SỞ IN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ....................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- ---------------
  3. Số: ……./…… (nếu có) ………, ngày ….. tháng ….. năm ……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông ………. Tên cơ sở in: ............................................................................................................ Trụ sở: .............................. Số điện thoại:...................... Số Fax/Email:.................... Căn cứ các quy định của pháp luật về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài, cơ sở in chúng tôi đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài với các thông tin sau: 1. Tên xuất bản phẩm nhận in: .................................................................................. Khuôn khổ: ………………… Số trang …………… Số lượng in: ................................ 2. Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in xuất bản phẩm ....................................... Trụ sở: ……………….. Số điện thoại ……………… Số Fax/Email ............................ Tên người đại diện: …………………. Quốc tịch: ………….. Số hộ chiếu .................. 3. Tên cửa khẩu xuất khẩu xuất bản phẩm in gia công: ............................................ 4. Kèm theo đơn này 02 bản thảo (bản mẫu) xuất bản phẩm nhận in gia công cho nước ngoài, có đóng dấu của cơ sở nhận in. Cơ sở in cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và các quy định về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2