intTypePromotion=1

Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
102
lượt xem
2
download

Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp giấy phép ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép, địa chỉ cơ sở in, mục đích và sản phẩm chủ yếu. - Sơ yếu lý lịch của giám đốc hoặc chủ cơ sở in kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. - Tài liẹu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất; danh mục thiết bị in chính. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Cục Xuất bản
  2. Tên thủ Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tục : tem chống giả cho cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương Cơ quan Cục Xuất bản thực hiện : Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật số 30/2004/QH11, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP - Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản, số 10 đường Thành, Hà Nội - Nhận kết quả (nếu không câp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do) - Trực tiếp tại trụ sở của Cục Xuất bản, số 10 Đường - Cách thức thực hiện; Thành, Hà Nội. - Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp giấy phép ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép, địa chỉ cơ sở in, mục đích và sản phẩm chủ yếu. - Sơ yếu lý lịch của giám đốc hoặc chủ cơ sở in kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. - Tài liẹu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất; danh - Thành phần, số lượng hồ sơ: mục thiết bị in chính. - Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập cơ sở in của cơ quan chủ quản. - Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự có xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ - 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hoạt động in xuất bản phẩm - Thời hạn giải quyết: - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hoạt động in báo chí, tem chống giả - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xuất bản b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và Đang xây dựng Thông tư ban hành mẫu đơn đề nghị đính kèm): * Khoản 1 Điều 31 Luật số 30/2004/QH11 ngày 03/12/20041. Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gồm: a) Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân Việt Nam; có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật; b) Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để in xuất bản phẩm; c) Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự; d) Phù hợp với quy hoạch phát triển in xuất bản phẩm. *Điều 5 Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. Điều kiện hoạt động in : 1. Hoạt động in là hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động in phải có Giấy chứng
  3. nghiệp và Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự hành chính (nếu có): đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 2. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu cơ sở in tham gia in sản phẩm là vàng mã, phải đăng ký loại vàng mã dự định in với Sở Văn hoá - Thông tin sở tại. 3. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở in còn phải bảo đảm các điều kiện sau: a) Phải có Giấy phép hoạt động in khi tham gia hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả; b) Phải có văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền khi tham gia in các sản phẩm: Chứng minh thư; hộ chiếu; văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; c) Giám đốc hoặc chủ sở hữu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam khi cơ sở in tham gia in các sản phẩm quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này. - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản - Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản chính: - Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2