BM.TTTT.09 - Đơn xin cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
5
download

BM.TTTT.09 - Đơn xin cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tttt.09 - đơn xin cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TTTT.09 - Đơn xin cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM -------------------- Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế 1. Tên tổ chức, đơn vị:................................................................................... 2. Địa chỉ:..............................Số điện thoại.................................................... 3. Người đại diện:........................................................................................... Nguyên quán:................................................................................................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................................... Số CMND:...........................ngày cấp...........................nơi cấp..................... Trình độ văn hóa:........................................................................................... Trình độ chuyên môn:.................................................................................... 4. Mục đích:.................................................................................................... 5. Sản phẩm chủ yếu:..................................................................................... Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và pháp luật hiện hành. Huế, ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC (Ký tên, đóng dấu) Hồ sơ kèm theo: - Giấy tờ chứng minh mặt bằng sản xuất; - Danh mục thiết bị in;
  2. - Lý lịch trích ngang của giám đốc hoặc chủ cơ sở in; - Bản sao Chứng nhận về đào tạo nghề in (hoặc văn bằng tương đương); - Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định pháp luật.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản