Cấp giấy phép hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Cấp giấy phép hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Xuất bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

  1. Cấp giấy phép hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Xuất bản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết công việc tại Sở Thông 1. tin và Truyền thông theo các lĩnh vực, công việc thực hiện theo cơ chế “một cửa” đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đăng ký
  2. Tên bước Mô tả bước và nộp hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì ghi phiếu hẹn thời gian trả kết quả, 2. nếu hồ sơ không đủ thì hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ sẽ được chuyển về phòng chuyên môn chủ trì giải quyết. Trưởng phòng chuyên môn đề xuất ý kiến giải quyết, nếu trường hợp công việc có liên quan đến các phòng, bộ phận thuộc Sở thì 3. phòng chuyên môn chủ trì có trách nhiệm trao đổi, phối hợp giải quyết. Khi giải quyết xong, phòng chuyên môn chủ trì soạn thảo văn 4. bản trình lãnh đạo ký, sau đó chuyển hồ sơ và kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm thủ tục trả kết quả cho tổ 5. chức, cá nhân theo quy định.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động in ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức xin cấp 1. Giấy phép hoạt động in; địa chỉ cơ sở in; mục đích, sản phẩm chủ yếu. 2. Sơ yếu lý lịch của Giám đốc hoặc chủ sở hữu cơ sở in. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ đã được đào tạo, bồi dưỡng 3. về quản lý in do các cơ sở đào tạo chuyên ngành về in cấp và kèm theo các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có) của Giám đốc hoặc chủ sở hữu cơ sở in. Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất; danh mục thiết bị in 4. chính; Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu cơ sở in là 5. doanh nghiệp, sự nghiệp có thu). Bản sao có chứng thực quyết định thành lập cơ sở in của cơ quan chủ quản 6. (nếu là cơ sở in sự nghiệp).
  4. Thành phần hồ sơ Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự có xác nhận của cơ 7. quan công an có thẩm quyền. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản