Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không (sửa đổi) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
4
download

Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không (sửa đổi) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không (sửa đổi) cho tổ chức, cá nhân việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không (sửa đổi) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam

  1. Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không (sửa đổi) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:37 ngày kẻ từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh 1. nghị doanh vận chuyển hàng không sửa đổi tới Cục HKVN. Cục HKVN xem xét, thẩm định hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá Giải quyết 2. nhân cần tiếp tục bổ sung các tài liệu cần thiết theo luật định thủ tục (nếu thiếu). Cấp Giấy Bộ GTVT cấp bổ sung hoặc cấp mới Giấy phép kinh doanh 3. phép vận chuyển hàng không cho tổ chức, cá nhân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp sửa đổi nội dung Giấy phép, trong đó nội dung đề nghị sửa đổi liên quan đến: 1. * Tên doanh nghiệp, tên giao dịch; địa điểm trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện; * Vốn điều lệ; loại hình doanh nghiệp; phần vốn góp của mỗi thành viên, cổ đông đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ
  3. Thành phần hồ sơ phần; * Phạm vi kinh doanh, loại hình hoạt động hàng không. 2. Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung sửa đổi trong Giấy phép (nếu có); Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp bị 3. chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập (nếu có); Số bộ hồ sơ: 01 bộ gồm 9 bản sao Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác trong 5 năm kể từ ngày dự kiến bắt đầu kinh doanh gồm: Luật Hàng không 1. * Số lượng, chủng loại tàu bay; dân dụng VN * Hình thức chiếm hữu (mua, thuê mua hoặc thuê); * Phương án khai thác, bảo dưỡng và nguồn nhân lực
  4. Nội dung Văn bản qui định bảo đảm khai thác, bảo dưỡng tàu bay; * Nguồn vốn bảo đảm chiếm hữu tàu bay; * Bảo đảm số lượng tàu bay thuê có tổ lái đến hết năm khai thác thứ ba không chiếm quá 30% đội tàu bay. - Tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam được quy định như sau: * Đối với tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách: không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê theo hợp đồng thuê; Nghị định số 2. * Đối với tàu bay vận chuyển hàng hoá, bưu phẩm, 76/2007/NĐ-CP ng... bưu kiện: không quá 15 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê theo hợp đồng thuê; * Các trường hợp khác: không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 30 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc
  5. Nội dung Văn bản qui định hợp đồng thuê theo hợp đồng thuê. - Có tổ chức bộ máy, có nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận chuyển hàng không, cụ thể: * Có tổ chức bộ máy quản lý đủ năng lực giám sát hoạt động khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn 3. luyện bay, khai thác mặt đất; phát triển sản phẩm, tiếp thị và bán dịch vụ vận chuyển hàng không; hệ thống thanh toán tài chính. * Người phụ trách các hoạt động nêu trên phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp được Bộ Giao thông vận tải cấp hoặc công nhận. - Đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định của Chính phủ, cụ thể: * Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: - 500 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai 4. thác vận chuyển hàng không quốc tế; - 200 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa. * Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: - 800 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế;
  6. Nội dung Văn bản qui định - 400 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa. * Khai thác trên 30 tàu bay: - 1.000 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; - 500 tỷ Đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa. - Có phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không phù hợp với nhu cầu của thị trường và quy hoạch, định hướng phát triển ngành hàng không, cụ thể: * Nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường. 5. * Đánh giá thực tiễn và mức độ cạnh tranh dịch vụ được cung cấp trên thị trường. * Chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không và kế hoạch phát triển kinh doanh của 5 năm đầu. - Có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính tại 6. Việt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản