Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải thương mại của các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội và của các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
5
download

Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải thương mại của các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội và của các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép liên vận việt nam - lào cho phương tiện vận tải thương mại của các đơn vị trực thuộc bộ giao thông vận tải trên địa bàn thành phố hà nội và của các đơn vị trực thuộc cục đường bộ việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải thương mại của các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội và của các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

  1. Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải thương mại của các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội và của các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường bộ Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí 50.000 đồng/01 phương tiện
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thông tư số 76/2004/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục Đường bộ 1. nghị Việt Nam Giải quyết thủ Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, 2. tục cấp Giấy phép
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt-Lào của doanh nghiệp kèm theo 1. danh sách phương tiện vận tải đăng ký tham gia vận tải quốc tế Việt - Lào 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải ( bản phôtô có công chứng); Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ( bản phôtô ).; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3. (bản phôtô); Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phôtô); Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bản phôtô ) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Thông tư số 17/2005/TT- 1. Lào BGTVT...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Thông tư số 17/2005/TT- 2. - Lào BGTVT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản