Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
196
lượt xem
7
download

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào

  1. Mẫu số 01a TÊN ĐƠN VỊ : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT LÀO Kính gửi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tên đơn vị đề nghị cấp phép: 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại: 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số: Ngày cấp: Cơ quan cấp: 5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải: Công vụ Việc riêng Kinh doanh vận tải Mục đích khác
  2. 6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách dưới đây: Số Biển đăng ký Nhãn hiệu Trọng tải Thời hạn đề nghị TT phương tiện cấp phép ( số ghế) 1 2 3 4 5 1 2 3 7. Ghi chú khác: .................., ngày tháng năm 200... Thủ trưởng đơn vị Ký tên ( đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản