Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
90
lượt xem
4
download

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

  1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai Thông tin Lĩnh vực thống kê:khí Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Sỏ Công Thương tỉnh, thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Công Thương tỉnh, thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có):Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 1. đến Sở Công Thương Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường 2. hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Sở Công Thương trình UBND Tỉnh (hoặc 3. Sở Công Thương cấp nếu được UBND Tỉnh uỷ quyền) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK) cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không cấp GCNĐĐK Doanh nghiệp nhận GCNĐĐK trực tiếp tại Sở Công Thương 4. hoặc bằng đường bưu điện 5. Thời hạn thực hiện mỗi bước cụ thể Sở Công Thương quy định nhưng thời hạn cấp GCNĐĐK kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp
  3. Tên bước Mô tả bước lệ là không quá 20 ngày làm việc Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện an toàn nạp LPG vào chai (theo mẫu); 2. Bản vẽ mặt bằng trạm nạp (nếu có thay đổi so với lần trước) 3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có thay đổi so với lần trước) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 4. (nếu có thay đổi so với lần trước) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự (nếu có thay đổi 5. so với lần trước) 6. Các phiếu kết quả kiểm định (phù hợp với thời gian đề nghị cấp GCNĐĐK) cho các máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy
  4. Thành phần hồ sơ thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của trạm Bản sao: + Các phiếu kết quả kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm tra đo lường (phù hợp với thời gian đề nghị cấp GCNĐĐK). + Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành các máy thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn (nếu có thay đổi so với lần trước);. 7. + Danh sách, thông số kỹ thuật máy, thiết bị của trạm nạp (nếu có thay đổi so với lần trước); + Danh sách và các giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy của người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành trạm nạp (phù hợp với thời gian đề nghị cấp GCNĐĐK) và các quyết định giao nhiệm vụ (nếu có thay đổi so với lần trước) Số bộ hồ sơ:01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an Quyết định số 1. toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 36/2006/QĐ-BCN...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Trạm nạp, các thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ phải tuân thủ đầy đủ các nội dung an toàn quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153:1996, TCVN 6154:1996, TCVN 6155:1996, Quyết định số 1. TCVN 6156:1996, TCVN 6304:1997, TCVN 36/2006/QĐ-BCN... 6485:1999 và TCVN 6486:1999, trong đó phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn Thông tư số 2. lao động, vệ sinh lao động của trạm đã được kiểm 04/2008/TT- định và đăng ký BLĐTBX... Các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên Quyết định số 3. ngành công nghiệp của trạm đã được kiểm định và 136/2004/QĐ- đăng ký BCN... 4. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề nạp LPG vào Quyết định số chai, đăng ký thương hiệu và nhãn hiệu theo quy định
  6. Nội dung Văn bản qui định của pháp luật 36/2006/QĐ-BCN... Những người có liên quan đến việc quản lý, vận hành thiết bị trạm nạp, bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển Chai Thông tư số chứa LPG của trạm đã được đào tạo, huấn luyện về 5. 04/2004/TT- chuyên môn, kỹ thuật an toàn, phòng B-BCA- BCA(C1... 002437-VB:chống cháy nổ và được cấp giấy chứng nhận. Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBX... Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và Nghị định số 6. chữa cháy 35/2003/NĐ-CP ng... Nghị định số 7. Có Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự 08/2001/NĐ-CP ng... Có đầy đủ quy trình nạp LPG vào chai, quy trình vận Quyết định số 8. hành các máy, thiết bị trong trạm, quy trình xử lý sự 36/2006/QĐ-BCN... cố và quy định về an toàn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản