Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
3
download

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất.

  1. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định + Đối vối nhà Phí thẩm định tiêu chuẩn và thuốc: 240.000 Quyết định số 1. điều kiện kinh doanh thuốc. đồng. 59/2008/QĐ-BTC... + Đối với quầy thuốc: 120.000
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Y tế hàng tháng vào ngày 1 1. đến 5 và ngày 16 đến ngày 20. Nhân viên Phòng Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ, 2. thu phí thẩm định, hẹn ngày thẩm định cơ sở,ngày trả kết quả. Hàng tháng từ ngày 6 đến ngày 9 và từ ngày 21 đến ngày 24 nhân viên Phòng Y tế đến thẩm định cơ sở theo địa chỉ ghi trong hồ sơ: - Nếu thẩm định lần 1 cơ sở đạt đủ điều kiện hành nghề theo biên 3. bản, Phòng Y tế tổng hợp hồ sơ nộp về Sở y tế - Nếu thẩm định lần 1 cơ sở không đạt đủ điều kiện hành nghề theo biên bản: + Cơ sở có hướng khắc phục, hẹn ngày thẩm định lần 2. + Cơ sở không có hướng khắc phục, Phòng Y tế trả lời bằng văn
  3. Tên bước Mô tả bước bản cơ sở không đạt đủ điều kiện hành nghề, trả lại cho cơ sở 01 bộ hồ sơ. Sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ về Sở Y tế, nhân viên Phòng Y 4. tế nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại Sở Y tế. 5. Nhân viên Phòng Y tế vào sổ lưu trữ tại Phòng Y tế. Sau 30 ngày (kể từ ngày nộp hồ sơ) cá nhân, tổ chức nhận giấy 6. chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại Phòng Y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kinh doanh 1. thuốc. 2. -Giấy báo mất giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có xác nhận của cơn quan cấp xã nơi người đó bị mất giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
  4. Thành phần hồ sơ doanh thuốc Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại chứng nhận hành nghề kinh doanh 1. thuốc. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nghị định số Cơ sở đã được cấp chứng nhận hành nghề dược với 1. 79/2006/NĐ-CP hình thức hành nghề nhà thuốc, quầy thuốc. ng...
  5. Nội dung Văn bản qui định Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc phải Nghị định số có địa điểm cố định, riêng biệt, cao ráo, xa nguồn ô 2. 79/2006/NĐ-CP nhiễm; xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, tường và ng... nền nhà dễ làm vệ sinh. Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT... Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc phải có diện tích tối thiểu 10m2 ; có khu vực bố trí tủ, kệ trưng bày, bảo quản thuốc, tư vấn cho người sử dụng Nghị định số 3. thuốc; có nơi rửa tay cho người bán thuốc và người 79/2006/NĐ-CP mua thuốc; có nơi ra lẻ thuốc; nếu kinh doanh thêm ng... mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế phải có khu vực riêng. Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT... Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc phải Nghị định số 4. có thiết bị bảo quản thuốc tránh được các ảnh hưởng 79/2006/NĐ-CP bất lợi của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm… ng...
  6. Nội dung Văn bản qui định Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT... Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc là nhà Nghị định số 5. thuốc phải có điều kiện bảo quản ở nhiệt độ phòng 79/2006/NĐ-CP
  7. Nội dung Văn bản qui định Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc phải xây dựng và thực hiện theo các quy trình thao tác Nghị định số 8. chuẩn dưới dạng văn bản cho tất cả các hoạt động 79/2006/NĐ-CP chuyên môn để mọi nhân viên áp dụng (đối với nhà ng... thuốc). Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT... Cơ sở bán lẻ thuốc phải có nguồn nhân lực thích hợp Nghị định số 9. (số lượng, bằng cấp, kinh nghiệm nghề nghiệp) đáp 79/2006/NĐ-CP ứng quy mô hoạt động. ng... Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT... Nghị định số 10. Nhân viên phải có bằng cấp chuyên môn về dược. 79/2006/NĐ-CP ng... Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT...
  8. Nội dung Văn bản qui định Nghị định số Nhân viên phải có đủ sức khỏe, không mắc bệnh 11. 79/2006/NĐ-CP truyền nhiễm. ng... Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT... Nhân viên phải không đang trong thời gian bị kỷ luật Nghị định số 12. từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến 79/2006/NĐ-CP chuyên môn y, dược. ng... Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT... Cơ sở bán lẻ thuốc mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp; chỉ kinh doanh thuốc được Nghị định số 13. phép lưu hành; nhà thuốc phải có đủ thuốc thuộc 79/2006/NĐ-CP danh mục thuốc thiết yếu dùng cho tuyến C trong ng... danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam. Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT...
  9. Nội dung Văn bản qui định Người bán lẻ thuốc tư vấn sử dụng thuốc cho người Nghị định số mua; cung cấp thuốc phù hợp, kiểm tra, đối chiếu 14. 79/2006/NĐ-CP nhãn thuốc, chất lượng, chủng loại thuốc; bán thuốc ng... theo đơn phải đúng theo đơn. Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT... Người bán lẻ thuốc tư vấn sử dụng thuốc cho người Nghị định số mua; cung cấp thuốc phù hợp, kiểm tra, đối chiếu 15. 79/2006/NĐ-CP nhãn thuốc, chất lượng, chủng loại thuốc; bán thuốc ng... theo đơn phải đúng theo đơn. Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT... Nghị định số Cơ sở phải có đủ điều kiện và thực hiện bảo quản 16. 79/2006/NĐ-CP thuốc theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc. ng... Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT...
  10. Nội dung Văn bản qui định Người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở bán lẻ thuốc phải có mặt thường xuyên trong thời gian hoạt Nghị định số động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt 17. 79/2006/NĐ-CP hoạt động của cơ sở, trong trường hợp vắng mặt phải ng... ủy quyền cho nhân viên có trình độ chuyên môn tương đương trở lên điều hành. Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT... Khoảng cách từ nhà thuốc đến cơ sở y tế nhà nước Chỉ thị số 33/CT- 18. (từ tuyến huyện trở lên) phải hơn 500 mét. UB, ngày 28...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản