intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán ( đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

154
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán ( đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán ( đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã)

  1. Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán ( đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:
  2. Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Các đơn vị thực hiện kê khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Mẫu số 01-MSNS-BTC "Tờ khai đăng ký mã 1. Bước 1 số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách”
  3. Tên bước Mô tả bước Nộp lại hồ sơ cho các đơn vị chủ quản để tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê theo Mẫu số 08A-MSNS-BTC “ Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán, đơn vị khác có 2. Bước 2 quan hệ với ngân sách)” + Đối với các đơn vị thuộc cấp ngân sách thành phố: nộp cho cơ quan chủ quản là các Sở, Ngành, Hội… + Đối với các đơn vị thuộc cấp ngân sách Quận Huyện: nộp cho Phòng tài chính Quận, Huyện. Các đơn vị chủ quản sau khi tổng hợp, xác nhận vào bảng thống kê gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài Chính 3. Bước 3 (số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) để cấp mã số, có giấy biên nhận. Căn cứ vào thông tin trên bảng kê khai, Sở Tài Chính kiểm tra, nhập thông tin vào chương trình cấp mã số. Sau đó in giấy chứng 4. Bước 4 nhận gửi lại đơn vị tại Sở Tài Chính (số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần)
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Các đơn vị sử dụng ngân sách kê khai theo mẫu số 01-MSNS-BTC “Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự 1. toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách” - Các đơn vị chủ quản lập bảng thống kê các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc phạm vi quản lý theo Mẫu số 08A-MSNS-BTC “Bảng thống kê đơn vị đăng 2. ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách)” - Đối với những đơn vị là Hiệp hội, đoàn thể không có đơn vị chủ quản cấp trên thì ngoài mẫu 01-MSNS-BTC cần phải có thêm bản sao quyết định 3. thành lập và bản sao quyết định giao dự toán kinh phí. Các bản sao phải có công chứng hoặc đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định. - Khi cần thay đổi chỉ tiêu quản lý, đơn vị lập tờ khai theo Mẫu số 07- 4. MSNS-BTC “ Mẫu tờ khai thay đổi thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách” Số bộ hồ sơ:
  5. 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đăng ký mã sồ đơn vị có quan hệ với Quyết định số 1. ngân sách 51/2008/QĐ-BTC... Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có Quyết định số 2. quan hệ với ngân sách 90/2007/QĐ-BTC... Quyết định số 3. Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số 90/2007/QĐ-BTC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2