intTypePromotion=1

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (TW)

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
281
lượt xem
61
download

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (TW)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách Trung ương kê khai đăng ký mã số sau đó nộp lại cho Bộ, cơ quan Trung ương quản lý đơn vị đó. Các Bộ, cơ quan Trung ương tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (TW)

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (TW) 83. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (TW). - Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách Trung ương kê khai đăng ký mã số sau đó nộp lại cho Bộ, cơ quan Trung ương quản lý đơn vị đó. Các Bộ, cơ quan Trung ương tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) để được cấp mã số. - Cách thức thực hiện: + Qua Internet + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính + Qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Mẫu số 03-MSNS-BTC tại điều 9 của Quyết định này. + Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền). * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: 05 ngày - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Tin học và Thống kê Tài chính. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tin học và Thống kê Tài chính. + Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho Bạc Nhà nước, Vụ Ngân Sách, Vụ Đầu Tư, Vụ Tài chính Đối
  2. ngoại, Vụ I - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có + Mẫu số 03-MSNS-BTC, Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002. + Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC. Mẫu số: 03-MSNS-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ, ngành:.......................... Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Tỉnh/TP: ............................ TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 / 10 /2007 ) 1. Tên dự án đầu tư:(*) ........................................................................................................................ 2. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án): 3.1 Tên dự án cấp trên (*): .............................................................................................................. 3.2 Mã dự án cấp trên (*): ............................................................................................................... 3. Chủ đầu tư:
  3. 3.1. Tên chủ đầu tư:(*)...................................................................................................................... 3.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*):.............................................................................. 3.3 Địa chỉ chủ đầu tư: - Tỉnh, Thành phố:(*) ................................................................................................................. - Quận, huyện: (*) ......................................................Xã, phường:(*) ...................................... - Địa chỉ chi tiết: (*).................................................................................................................... - Điện thoại:...................................................., Fax.................................................................... 4. Ban quản lý dự án (nếu có): 4.1 Tên Ban quản lý dự án (*):....................................................................................................... 4.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*):............................................................................. 4.3 Địa chỉ chủ đầu tư: - Tỉnh, Thành phố:(*) ............................................................................................................... - Quận, huyện: (*) .....................................................Xã, phường:(*) ...................................... - Địa chỉ chi tiết: (*).................................................................................................................. - Điện thoại:...................................................., Fax.................................................................. 5. Cơ quan chủ quản cấp trên: 5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên:(*) ........................................................................................... 5.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*): ........................................................................... 6. Chương trình mục tiêu (nếu có): 6.1 Tên chương trình mục tiêu:(*) ................................................................................................. 6.2 Mã chương trình mục tiêu (*): ............................................................................................... 7. Quyết định chuẩn bị đầu tư: 7.1 Cơ quan ra quyết định:(*)........................................................................………..……………. 7.2 Số quyết định:(*)........................................................ ..........................................………..….... 7.3 Ngày quyết định:.......................................................................................………..…………… 7.4 Người ký quyết định: .....…..…...……………………………..………..…………..….…........ 7.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:…..………………………………………..………… 7.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:…………………………………………………….... 7.7 Địa điểm thực hiện dự án:(*) Quốc gia Tỉnh, Thành phố Quận, huyện Xã, phường 8. Quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư: 8.1 Cơ quan ra quyết định: (*)................................………..….….................................................. 8.2 Số quyết định (*): ....….…..........…………..........…………..........…………..........…………. 8.3 Ngày quyết định:..............................................................................................………..………
  4. 8.4 Người ký quyết định: ....…......…………………………………..………..…………..….…... 8.5 Tổng kinh phí:(*).................................................... ........................................………..….….... 8.6 Nguồn vốn:(*) Nguồn vốn Tỉ lệ nguồn vốn Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) Chú thích: Các ô có đánh dấu “ *” bắt buộc phải nhập thông tin..
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2