intTypePromotion=1

Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản nằm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
121
lượt xem
7
download

Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản nằm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản nằm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã)

  1. Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản nằm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
  2. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Các đơn vị thực hiện kê khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo mẫu 03-MSNS-BTC “Tờ khai đăng ký mã số 1. Bước 1 đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư”; mẫu 04-MSNS-BTC “Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho
  3. Tên bước Mô tả bước các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư”; mẫu 05-MSNS-BTC “Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản”. Nộp lại hồ sơ cho các đơn vị chủ quản để tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê theo Mẫu số 08B -MSNS-BTC “Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)” + Đối với các đơn vị thuộc cấp ngân sách TP: nộp cho Sở Tài 2. Bước 2 Chính- số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Sáng từ 7g30 – 11g30. Chiều từ 13g00 – 17g00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. + Đối với các đơn vị thuộc cấp ngân sách Quận Huyện: nộp cho Phòng tài chính Quận, Huyện. Các đơn vị chủ quản sau khi tổng hợp, xác nhận vào bảng thống 3. Bước 3 kê gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài Chính để cấp mã số, có giấy biên nhận. Căn cứ vào thông tin trên bảng kê khai, Sở Tài Chính kiểm tra, 4. Bước 4 nhập thông tin vào chương trình cấp mã số. Sau đó in giấy chứng nhận gửi lại đơn vị tại Sở Tài Chính (số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’-11h30’,
  4. Tên bước Mô tả bước chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Các đơn vị sử dụng ngân sách kê khai theo: . Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Mẫu số 03-MSNS- BTC) 1. . Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (Mẫu số 04-MSNS- BTC) . Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Mẫu số 05-MSNS-BTC) + Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền ( bản sao có đóng dấu sao y của 2. cơ quan có thẩm quyền phê quyệt) 3. + Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư ( bản sao có đóng dấu sao y
  5. Thành phần hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền phê quyệt) + Các cơ quan tài chính Quận Huyện lập bảng thống kê các tờ khai đăng ký thuộc phạm vi quản lý theo mẫu số 08B-MSNS-BTC: “Bảng thống kê đơn vị 4. đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)”. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân Quyết định số 1. sách ( dùng cho các dự án chuẩn bị đầu tư) 51/2008/QĐ-BTC... Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân Quyết định số 2. sách ( dùng cho các dự án thực hiện đầu tư) 51/2008/QĐ-BTC... Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai Quyết định số 3. đoạn dự án 51/2008/QĐ-BTC...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 4. Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số 90/2007/QĐ-BTC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2