Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
3
download

Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài nguyên và môi trường thuộc Lĩnh vực thống kê:Môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

  1. Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Thông tin Lĩnh vực thống kê:Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài nguyên và Môi trường) Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và thời gian khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép), cụ thể gồm: - Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (12 ngày); - Đánh giá sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết (5 ngày); - Thẩm định điều kiện hành nghề và cấp Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (20 ngày). Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại liên tỉnh (từ hai tỉnh trở lên) nộp trực 1. tiếp hoặc gửi bưu điện 03 (ba) bộ hồ sơ đăng ký đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Tổng cục Môi trường; Phòng Quản lý chất thải nguy hại của Cục Quản lý chất thải và 2. Cải thiện môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền; Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ (Trong quá trình xem xét cấp phép, cơ quan 3. cấp phép có thể sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề); 4. Thành lập đoàn khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân;
  3. Tên bước Mô tả bước 5. Thành lập đoàn khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân; Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy 6. hại nộp hồ sơ cho cơ quan cấp phép sau khi đã hoàn thiện các yêu cầu của đoàn khảo sát (nếu có); Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy 7. hại nộp hồ sơ cho cơ quan cấp phép sau khi đã hoàn thiện các yêu cầu của đoàn khảo sát (nếu có); Phòng Quản lý chất thải nguy hại chuyển bộ hồ sơ hợp lệ và 8. Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả; Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trao bộ hồ 9. sơ và Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân được cấp mới Giấy phép.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 2 (A.1) của Thông tư 12/2006/TT- 1. BTNMT Các hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 (A.2) của Thông tư 2. 12/2006/TT-BTNMT Số bộ hồ sơ: 03 bộ hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phụ lục 2, A1 Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT... 2. Phụ lục 2, A2 Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Thông tư số - Có đăng ký hành nghề vận chuyển hàng hoá trong 1. 12/2006/TT- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. BTNMT... - Có Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, hoặc có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận. Đối với các cơ sở hoạt động sau ngày 01 Thông tư số tháng 7 năm 2006 đến ngày Thông tư số 04/2008/TT- 2. 12/2006/TT- BTNMT có hiệu lực nhưng chưa thực hiện quy định BTNMT... về lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường thì phải lập Đề án bảo vệ môi trường và trình cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để phê duyệt. - Phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời Thông tư số 3. CTNH đáp ứng các yêu cầu sau: 12/2006/TT- + Phương tiện vận chuyển đã được đăng ký lưu hành; BTNMT... + Phương tiện vận chuyển được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành;
  6. Nội dung Văn bản qui định + Đối với phương tiện vận chuyển CTNH có tính nguy hại cao thì phải được trang bị hệ thống định vị vệ tinh (GPS) để có thể xác định vị trí chính xác và ghi lại hành trình vận chuyển CTNH của phương tiện theo yêu cầu của cơ quan xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc của cơ quan cấp phép; + Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán CTNH vào môi trường, không làm lẫn các loại CTNH với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH; + Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”. - Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại cơ sở, đặc biệt là khu Thông tư số 4. vực vệ sinh phương tiện, bãi tập kết phương tiện, khu 12/2006/TT- vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời hoặc phân loại BTNMT... CTNH (nếu có). - Có ít nhất một cán bộ kỹ thuật có trình độ từ trung Thông tư số 5. cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi 12/2006/TT- trường hoặc tương đương để đảm nhiệm việc quản lý, BTNMT... điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật; có đủ
  7. Nội dung Văn bản qui định đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành được tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị. - Đã xây dựng các quy trình, kế hoạch sau: + Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; + Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; + Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe; Thông tư số + Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; 6. 12/2006/TT- + Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, BTNMT... nhân viên và lái xe về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố; + Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại cơ sở khi chấm dứt hoạt động. - Có hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển CTNH Thông tư số với các chủ xử lý, tiêu huỷ có Giấy phép hành nghề 7. 12/2006/TT- xử lý, tiêu huỷ CTNH do cơ quan cấp phép có thẩm BTNMT... quyền cấp theo quy định.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản