Cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
5
download

Cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam

  1. Cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không Cục HKVN Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Fax, AFTN , SITA Thời hạn giải quyết: a) Mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp: - Chuyến bay quốc tế thường lệ đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam; - Chuyến bay nội địa thường lệ. b) Bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp: - Chuyến bay thử nghiệm, biểu diễn, thao diễn; - Chuyến bay phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh tế quốc dân, hoạt động văn hóa, thể thao; c) Năm (05) ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp:- Chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến đến và đi từ Việt Nam; - Chuyến bay của tàu bay công vụ nước ngoài không phải là: Chuyến bay thử nghiệm, biểu diễn, thao diễn; Chuyến bay phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh tế quốc dân, hoạt động văn hóa, thể thao.d) Hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp:- Chuyến bay hạ cánh kỹ thuật tại Việt Nam; - Chuyến bay được thực hiện
  2. theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; - Chuyến bay được thực hiện theo hợp đồng thuê, mua, bán tàu bay; - Chuyến bay chuyển sân bay quốc tế; - Chuyến bay phục vụ nhu cầu riêng của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Chuyến bay vì mục đích nhân đạo; - Chuyến bay hoạt động hàng không chung khác.đ) Mười hai (12) giờ, kể từ thời điểm nhận đơn đề nghị đối với trường hợp:- Chuyến bay nội địa chuyển sân; chuyến bay kiểm tra kỹ thuật;e) Cơ quan cấp phép bay có trách nhiệm trả lời ngay cho người nộp đơn đề nghị đối với trường hợp:- Chuyến bay trong tình thế cấp thiết;- Chuyến bay chuyên chở thợ máy, động cơ, trang bị, thiết bị phục vụ, sửa chữa tàu bay hỏng hóc hoặc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện của tàu bay bị hỏng hóc; Chuyến bay tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, y tế, cứu hộ; Chuyến bay của tàu bay công vụ Việt Nam. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phép bay Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức gửi đơn đề nghị cấp phép bay đến Cục 1. Nộp hồ sơ đề nghị HKVN 2. Giải quyết thủ tục Cục HKVN xem xét, cấp phép bay
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp phép bay. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin phép thực hiện chuyến bay không thường Quyết định số 3949/QĐ- 1. lệ (tiếng Việt, tiếng Anh); CHK ng... Đơn xin phê duyệt lịch bay thường lệ theo lịch 2. bay mùa IATA (tiếng Việt, tiếng Anh)
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn Nghị định số hàng không; trật tự và lợi ích công cộng; phù hợp với 1. 94/2007/NĐ-CP khả năng đáp ứng của hệ thống bảo đảm hoạt động ng... bay, các cảng hàng không, sân bay Việc cấp phép bay cho các chuyến bay vận chuyển hàng không thương mại thường lệ phải đáp ứng các 2. yêu cầu quy định tại điều kiện (1) trên và căn cứ vào quyền vận chuyển hàng không được cấp. c) Thời hạn nộp đơn đề nghị cấp phép bay: - Chậm nhất ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp: * Chuyến bay quốc tế thường lệ đến và đi từ lãnh thổ 3. Việt Nam; * Chuyến bay nội địa thường lệ. - Chậm nhất mười (10) ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp: * Chuyến bay thử nghiệm, biểu diễn, thao diễn; * Chuyến bay phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh tế
  5. Nội dung Văn bản qui định quốc dân, hoạt động văn hóa, thể thao; - Chậm nhất bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp: * Chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến đến và đi từ Việt Nam; * Chuyến bay của tàu bay công vụ nước ngoài không phải là: Chuyến bay thử nghiệm, biểu diễn, thao diễn; Chuyến bay phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh tế quốc dân, hoạt động văn hóa, thể thao. - Chậm nhất ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp: * Chuyến bay hạ cánh kỹ thuật tại Việt Nam; * Chuyến bay được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; * Chuyến bay được thực hiện theo hợp đồng thuê, mua, bán tàu bay; * Chuyến bay chuyển sân bay quốc tế; * Chuyến bay phục vụ nhu cầu riêng của cơ quan, tổ chức, cá nhân; * Chuyến bay vì mục đích nhân đạo; * Chuyến bay hoạt động hàng không chung khác. - Chậm nhất hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm nhận đơn đề nghị đối với trường hợp: * Chuyến bay nội địa chuyển sân; chuyến bay kiểm
  6. Nội dung Văn bản qui định tra kỹ thuật; - Không áp dụng thời hạn đối với các đối với trường hợp: *Chuyến bay trong tình thế cấp thiết; * Chuyến bay chuyên chở thợ máy, động cơ, trang bị, thiết bị phục vụ, sửa chữa tàu bay hỏng hóc hoặc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện của tàu bay bị hỏng hóc; Chuyến bay tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, y tế, cứu hộ; Chuyến bay của tàu bay công vụ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản