Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
5
download

Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Nghị định số 11/2009/NĐ-CP - Nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại - Nhận kết quả sau 10 ngày làm việc (nếu không câp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Sở Thông tin và Truyền thông Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho các cá Tên thủ tục : nhân, tổ chức Cơ quan thực Sở Thông tin và Truyền thông hiện : Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Nghị định số 11/2009/NĐ-CP - Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại - Nhận kết quả sau 10 ngày làm việc (nếu không câp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do) - Trực tiếp tại trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông - Cách thức thực hiện; - Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát - Thành phần, số lượng hồ sơ: Đang xây dựng văn bản hướng dẫn - Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ làm việc - Đối tượng thực hiện thủ tục hành - Tổ chức chính: - Cá nhân a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm. - Lệ phí (nếu có): Mức lệ phí: 20.000 đồng/giấy phép - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản - Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ ban - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành hành ngày 10/2/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NDD-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi chính: tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản - Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 6/12/2006 của Bộ Tài chính

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản