intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi ôn thi Quản trị chất lượng

Chia sẻ: Nguyen Xuan Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

551
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu sau đây gồm 19 câu hỏi môn Quản trị chất lượng nhằm giúp người học có thêm tài liệu tham khảo cho môn học, giúp các bạn học tập và ôn thi hiệu quả. Tham khảo các câu hỏi dưới đây để tự ôn luyện kiến thức được học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn thi Quản trị chất lượng

  1. Câu 1: Nêu những thuôc tinh phan anh chât lượng san phâm, trong những dong san phâm anh ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ hưởng trực tiêp tới sức khoe NTD ( thực phâm, thuôc men..) theo ban thuôc tinh nao có ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ tinh băt buôc?. ́ ̣ ̃ ́ Hay phân tich nhân đinh cua ban. ̣ ̣ ̉ ̣ Câu 2: Có nhân đinh cho răng: “ Với tât cả cac loai san phâm, mức độ quan trong cua cac thuôc ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ tinh câu thanh nên chât lượng san phâm là như nhau”. Theo ban, nhân đinh trên có chinh ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ xac không?. Vì sao? Cho môt vai ví dụ minh hoa. ́ ̣ ̀ ̣ Câu 3: Cac nhà quan lý phai quan tâm tới những điêu gì đôi với những yêu tố quyêt đinh hay anh ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ hưởng tới chât lượng san phâm?. ́ ̉ ̉ Câu 4: So sánh sự khác biệt giữa Ktra chất lượng SP và kiểm soát ngay từ khâu nghiên cứu SP ( suôt vong đời sp)́ ̀ Câu 5: Đam bao chât lượng là gi? Lợi ich cua viêc đam bao chât lượng đôi với nên kinh tê. Trong ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ́ nên kinh tế hiên đai ngay nay để thực hiên viêc đam bao chât lượng người ta lam như thế ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ nao? Kể tên môt số tổ chức, hệ thông tiêu chuân chât lượng. ̀ ̣ ́ ̉ ́ Câu 6: Các chuyên gia chất lượng cho rằng:" sửa chữa lại sản phẩm là quá trễ, thay vào đó ta nên cải tiến quá trình làm ra nó". Hãy bình luận câu nói trên. câu 7: Tại sao DN nên phải lựa chọn nhà cung ứng đã được đánh giá và phê duyệt hê ̣ thông ́ ̉ QLCL theo tiêu chuân . Câu 8: Các chuyên gia QTCL cho rằng "chất lượng sảm phẩm và chất lượng quản lý có mối quan hệ nhân quả" anh chị hãy nêu ý kiến của mình? Câu 9: Kiêm soat chât lượng là gi? Trong SX KD để kiêm soat chât lượng thì người ta sẽ tâp ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ trung kiêm soat vao những yêu tố nao? ̉ ́ ̀ ́ ̀ Câu 10: Hay điên cac chi phí dưới đây vao bang sao cho thich hợp. ̃ ̀ ́ ̀ ̉ ́ Xem lại thiết kế, Thẩm định mẫu,Thử thiết kế, Phế phẩm,Thiết kế lại, Đánh giá nhà cung cấp,Thẩm định nhà cung cấp, Thẩm định sản phẩm, Hành động khắc phục lỗi của nhà cung cấp,Loại bỏ linh kiện hỏng, Huấn luyện nhóm chất lượngKiểm tra chất lượng quá trình, Thẩm định trong công đoạn, Làm lại Phế phẩm, Huấn luyện chất lượng nhóm bán hàng, Kiểm tra nhập đơn hàng, Chuyển hàng lại do lỗi trong quá trình vận chuy ển, Xử lý lại.
  2. Chức năng Phong ngừa ̀ ̉ ̣ Thâm đinh Chi phí sai hong( sai hong ̉ ̉ trong + bên ngoai)̀ ́ ̉ Phat triên ́ Mua săm ̉ ́ San xuât Tiêu thụ ̣ ̀ Đăt hang Câu 11 : Trình bày 8 nguyên tắc của HTQLCL, vì sao nguyên tăc đinh hướng vao KH là quan ́ ̣ ̀ ̣ ́ trong nhât?. Câu 12 : Thế nào là ĐBCL, sự liên quan của ĐBCL và uy tín của DN ? Câu 13: Quan niệm cho rằng SP không đạt chất lượng là do người công nhân trực tiếp SX chịu trách nhiệm chính là đúng hay sai? Vì sao? Câu 14: Hãy liệt kê các đặc điểm về 5 tiêu chí chất lượng cho mỗi loại dịch vụ sau:  Bác sĩ nha khoa  Khách sạn  Trường đại học Câu15 : Các chuyên gia QTCL cho rằng "chất lượng sản phẩm và chất lượng quản lý có mối quan hệ nhân quả" anh chị hãy nêu ý kiến của mình? Câu 16 : Giải thích tại sao khi nâng cao chất lượng lại dẫn đến chi phí giảm? Câu 17:
  3. Câu 18: Nhận định đúng sai về cac phat biêu dưới và giải thích: ́ ́ ̉ • Khách hàng chỉ mua công dụng cua san phâm, do đó muốn cạnh tranh trên thị ̉ ̉ ̉ trường hãy tăng thêm các thuộc tính về công dụng cua san phâm. ̉ ̉ ̉ • Chất lượng là thước đo tình trạng cua san phâm. San phâm có chất lượng phải là ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ sp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Câu 19: Vì sao cân phai thâu hiêu về nhu câu cua KH? Môi quan hệ giữa viêc thâu hiêu nhu câu cua ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ khach hang và chat lượng san phâm cua doanh nghiêp. ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̣
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2