intTypePromotion=3

Câu hỏi phần Chính sách bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Lương Thư | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
60
lượt xem
10
download

Câu hỏi phần Chính sách bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Câu hỏi phần Chính sách bảo hiểm xã hội giúp cho các bạn hệ thống lại những kiến thức về Chính sách bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó tài liệu giúp các bạn biết được những nội dung chính cần nắm trong môn học để các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi phần Chính sách bảo hiểm xã hội

  1. BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CÂU HỎI  Phần chính sách bảo hiểm xã hội (Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH Việt Nam) Câu 1: Trình bày khái niệm về  bảo hiểm xã hội? Trình bày các nguyên tắc của   Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH? Câu 2:  Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại có gì giống nhau và khác   nhau? Câu 3: Luật BHXH quy định những loại hình BHXH nào? Đối tượng áp dụng  của những loại hình BHXH đó? Câu 4: Luật BHXH quy định cơ quan quản lý Nhà nước về BHXH là những cơ  quan nào? Nội dung quản lý nhà nước về  bảo hiểm xã hội được quy định như  thế nào? Câu 5: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động có quyền và   trách nhiệm gì khi tham gia BHXH? Câu 6: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có  quyền và trách nhiệm gì khi tham gia BHXH? Câu 7:  Theo quy định của Luật BHXH thì Tổ  chức BHXH có quyền và trách  nhiệm gì? Câu 8: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định người tham gia BHXH bắt buộc,  tham gia BHXH tự nguyện được hưởng những chế độ nào? Câu 9: Luật BHXH quy định quyền hạn và trách nhiệm của tổ  chức công đoàn   như thế nào? Câu 10: Luật BHXH quy định mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động và  người sử dụng lao động tham gia BHXH như thế nào? Câu 11: Theo pháp luật BHXH hiện hành thì tiền lương, tiền công tháng đóng  BHXH bắt buộc được quy định như thế nào? Câu 12:  Luật BHXH quy định điều kiện nào thì người lao động được hưởng   chế độ ốm đau? Câu 13:  Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, thời gian và mức hưởng   chế độ ốm đau như thế nào? Câu 14: Luật BHXH quy định những trường hợp nào không được hưởng chế độ  ốm đau? 1
  2. Câu 15:  Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, thời gian và mức hưởng   chế độ thai sản như thế nào? Câu 16: Luật BHXH quy định như thế nào về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ  thai sản khi sinh con (không bao gồm trường hợp sau khi sinh mà con bị  chết  hoặc người mẹ  bị  chết) đối với lao động nữ  tham gia BHXH bắt buộc có đủ  điều kiện hưởng theo quy định? Câu 17: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện và mức hưởng chế  độ  tai  nạn lao động như thế nào? Câu 18: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, và mức hưởng chế độ bệnh  nghề nghiệp như thế nào? Câu 19:  Điều kiện, mức hưởng về trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  một lần đối với người bị  tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề  nghiệp được   quy định Luật BHXH như thế nào? Câu 20: Luật BHXH quy định về việc giám định, giám định lại, giám định tổng  hợp mức suy giảm khả năng lao động đối với người lao động khi bị  tai nạn lao   động, bệnh nghề nghiệp như thế nào ?  Câu 21:  Đối tượng, điều kiện   hưởng lương hưu   được quy định   trong Luật   BHXH như thế nào? Câu 22: Luật BHXH quy định về  điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm   khả năng lao động và mức lương hưu hằng tháng như thế nào? Câu 23: Luật BHXH quy định về điều kiện và mức hưởng BHXH một lần đối  với người tham gia BHXH bắt buộc không đủ điều kiện hưởng lương hưu như  thế nào? Câu 24:  Luật BHXH quy định về  việc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ  cấp   BHXH hàng tháng như thế nào? Khi nào lại được tiếp tục hưởng? Câu 25: Luật BHXH quy định đối tượng nào khi chết người lo mai táng được   nhận trợ cấp mai táng? Mức hưởng trợ cấp mai táng được quy định là bao nhiêu? Câu 26:  Luật BHXH quy định trường hợp nào khi bị  chết thì thân nhân được   hưởng tiền tuất hàng tháng? Câu 27: Luật BHXH quy định thân nhân nào của người chết và điều kiện nào  đối với thân nhân người chết được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng? Câu 28:  Luật BHXH quy định mức hưởng và số  lượng người hưởng trợ  cấp  tuất hằng tháng như  thế  nào đối với thân nhân người lao động tham gia BHXH   bắt buộc chết? Câu 29:  Luật BHXH quy định trường hợp nào khi bị  chết thì thân nhân được   hưởng trợ cấp tuất một lần? Câu 30: Luật BHXH quy định như thế nào về mức trợ cấp tuất một lần mà thân   nhân người chết được hưởng? 2
  3. Câu 31:  Theo quy định của Luật BHXH thì quỹ  BHXH bắt buộc được hình   thành từ những nguồn nào? Câu 32: Theo quy định của Luật BHXH thì quỹ BHXH bắt buộc được sử  dụng  như thế nào? Câu 33: Luật BHXH quy định quỹ  BHXH bắt buộc được đầu tư  theo các hình  thức nào? Câu 34: Pháp luật BHXH hiện hành quy định những đối tượng nào thuộc diện  tham gia BHXH tự  nguyện? Người tham gia BHXH tự  nguyện  được  hưởng   những chế độ nào?  Câu 35: Luật BHXH quy định mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện  như thế nào? Câu 36:  Pháp luật về  BHXH hiện hành quy  định người lao động thuộc  đối  tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Câu 37:  Pháp luật về  BHXH hiện hành quy định Quỹ  bảo hiểm thất nghiệp   được hình thành từ những nguồn nào? Câu 38: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định người tham gia bảo hiểm thất   nghiệp được hưởng các chế  độ  gì? Điều kiện để  được hưởng bảo hiểm thất   nghiệp như thế nào? Câu 39: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định mức hưởng và thời gian hưởng   trợ cấp thất nghiệp hàng tháng như thế nào? Câu 40: Pháp Luật về BHXH hiện hành quy định mức đóng, phương thức đóng  Bảo hiểm thất nghiệp. Câu 41: Hãy nêu nhiệm vụ  của cơ  quan BHXH trong thực hiện chế  độ  bảo  hiểm thất nghiệp? 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản