intTypePromotion=1

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT part 2

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
229
lượt xem
74
download

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : Nắm được tổng quan về cấu trúc máy tính. Hiểu về Máy Turing & Nguyên lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết của máy tính Nắm nguyên lý hoạt động máy tính Biết các component của máy tính : Processors,Memory,Input/Output devices,Bus

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT part 2

  1. Mục tiêu : Nắm được tổng quan về cấu trúc máy tính. Hiểu về Máy Turing & Nguyên lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết của máy tính Naém nguyên lý hoạt động máy tính Biết các component của máy tính : Processors,Memory,Input/Output devices,Bus Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG 7/8/2011 QUÁT CỦA HTMT 8
  2. Chöông 1 Toång quan veà caáu truùc maùy tính. Moâ hình maùy Turing Nguyeân lyù Von Neumann. Sô ñoà toång quaùt cuûa moät maùy tính. Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy tính Caâu hoûi oân taäp Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG 7/8/2011 QUÁT CỦA HTMT 9
  3. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG 7/8/2011 QUÁT CỦA HTMT 10
  4. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG 7/8/2011 QUÁT CỦA HTMT 11
  5. Maùy tính & Söï tính toaùn Bộ xử lý 2+3/4*3-5=? Memory : chứa ……………. các chỉ thị & dữ …………….. liệu ………………. Input device : thiết bị nhập Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG 7/8/2011 QUÁT CỦA HTMT 12
  6. The system bus (shown in yellow) connects the various components of a computer. The CPU is the heart of the computer, most of computations occur inside the CPU. RAM is a place to where the programs are loaded in order to be executed. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG 7/8/2011 QUÁT CỦA HTMT 13
  7. Tổng quan về cấu trúc máy tính Máy tính hiện đại ngày nay được thiết kế dựa trên mô hình Turing Church và mô hình Von Neumann. Mô hình Turing : Mô hình này rất đơn giản nhưng nó có tất cả các đặc trưng của 1 hệ thống máy tính sau này. Nguyên lý cấu tạo máy Turing : khối xử lý chứa tập hữu hạn các trạng thái đầu đọc ghi Băng dữ liệu vô hạn, dữ liệu kết thúc là b Si b Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG 7/8/2011 QUÁT CỦA HTMT 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2