intTypePromotion=1
ADSENSE

Chấm dứt hoạt động Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề tư cách cá nhân (Trường hợp Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân chết)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

111
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chấm dứt hoạt động tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề tư cách cá nhân (trường hợp trưởng văn phòng luật sư, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân chết)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấm dứt hoạt động Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề tư cách cá nhân (Trường hợp Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân chết)

  1. Chấm dứt hoạt động Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề tư cách cá nhân (Trường hợp Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân chết) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định . Đối tượng thực hiện: Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo chấm dứt hoạt động. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. a) Đối với người dân: 2. Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp 3. Bước 2: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu. Người đại diện theo pháp luật trực tiếp hoặc ủy quyền nhận kết 4. Bước 3: quả tại Sở Tư pháp.
  3. Tên bước Mô tả bước 5. b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các 6. Bước 1: giấy tờ. Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Sở Tư pháp xem xét, xử lý hồ sơ và thông báo chấm dứt hoạt 7. Bước 2: động. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo chấm dứt hoạt động theo mẫu. Giấy chứng tử (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối 2. chiếu
  4. Thành phần hồ sơ 3. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động. Lưu ý: Tổ chức hành nghề luật sư làm thủ tục chấm dứt hoạt động, đồng thời 4. phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng giao dịch (nếu có). Số bộ hồ sơ: 1 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo chấm dứt hoạt động QUYẾT ĐỊNH số 311/QĐ-STP-BTTP... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2