intTypePromotion=1
ADSENSE

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép do vi phạm một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ khoản 1 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng hoặc khi tổ chức tín dụng nước ngoài bị phá sản, giải thể

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

117
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài trong trường hợp bị thu hồi giấy phép do vi phạm một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ khoản 1 điều 29 luật các tổ chức tín dụng hoặc khi tổ chức tín dụng nước ngoài bị phá sản, giải thể', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép do vi phạm một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ khoản 1 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng hoặc khi tổ chức tín dụng nước ngoài bị phá sản, giải thể

  1. Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép do vi phạm một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ khoản 1 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng hoặc khi tổ chức tín dụng nước ngoài bị phá sản, giải thể Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân h àng Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. không quy đ ịnh Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Mô tả bước Tên bước Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu văn phòng đ ại diện tiến h ành các thủ tục để chấm dứt hoạt động, đóng cửa văn phòng đ ại diện như trả 1. Bước 1 giấy đăng ký hoạt động, nộp trả con dấu, thanh lý hợp đồng thuê trụ sở, và thanh toán các nghĩa vụ, khoản nợ khác (nếu có) với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở văn phòng đại diện đ ã hoàn tất các nghĩa vụ, thủ tục nêu trên (có các văn b ản liên quan chứng minh việc hoàn tất các nghĩa vụ, thủ 2. Bước 2 tục), Ngân h àng Nhà nư ớc ra quyết định đóng cửa, thu hồi Giấy phép của văn phòng đại diện.
  3. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Không quy định Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2