CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
97
lượt xem
12
download

CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ em có bổn phận tham gia làm những công việc nhà phù hợp với khả năng. - Chăm làm việc nhà là thể hiện tình thương yêu của em đối với ông bà, cha mẹ. - HS có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết1)

  1. O C BÀI 4 : CHĂM LÀM VI C NHÀ (Ti t1) I. M C TIÊU : - Tr em có b n ph n tham gia làm nh ng công vi c nhà phù h p v i kh năng. - Chăm làm vi c nhà là th hi n tình thương yêu c a em iv i ông bà, cha m . - HS có thái không ng tình v i hành vi chưa chăm làm vi c nhà. II. DÙNG D Y H C : GV : Tranh. Th màu. D ng c s m vai. HS : VBT. III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Bi t s ng g n gàng, ngăn n p mang l i l i ích gì ?
  2. - Ki m tra VBT-Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “Chăm làm vi c nhà” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: Phân tích ph bài thơ “Khi m v ng nhà” M c Tiêu : Hs bi t m t -Hs c l i. t m gương chăm làm vi c nhà. -Hs tr l i. -GV c bài thơ : Khi m v ng nhà. 10 -GV nêu câu h i. ph -Nh n xét k t lu n : B n nh làm vi c nhà vì b n thương m ,… -Các nhóm th o lu n, trình bày trư c l p. *Ho t ng 2 : B n làm gì ? 5
  3. ph M c tiêu : Bi t làm m t s vi c nhà phù h p v i kh -Hs trình bày ý ki n năng. b ng th màu. -GV phát tranh cho các nhóm. Y/C các nhóm nêu tên các vi c làm trong tranh. -K t lu n : Chúng ta nên làm nh ng *Ho t ng 3 : i u này úng hay sai M c tiêu : Hs có nh n th c thái úng v i công vi c gia ình. -GV nêu l n lư t t ng ý ki n. -Nh n xét k t lu n. K t lu n chung : Tham gia làm vi c nhà phù h p v i kh năng là quy n và b n ph n c a tr em.
  4. 4.C ng c : (4 phút) -Chăm làm vi c nhà có l i ích gì ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài - Hs bi t giúp cha m làm vi c nhà,… -Rút kinh nghi m: ------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản