intTypePromotion=3

Chăn nuôi sinh thái không chất thải part 3

Chia sẻ: Safskj Aksjd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
18
download

Chăn nuôi sinh thái không chất thải part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giảm thiểu các bệnh nguy hiểm từ môi trường • Chăn nuôi lâu ngày làm ngà là ô nhiễm môi trường nhiễ trườ Chi phí phòng trừ dịch phí trừ bệnh tằng tằ ðộn lót sinh thái chứa ló thá chứ VSV có lợi tạo bức có tạ bứ tường lửa tiêu diệt các tườ lử diệ cá VSV có hại trong ó c chuồng lợn và xung chuồ lợ và quanh Rất hiệu quả trong việc hiệ quả việ phòng chống các bệnh chố cá bệ dịch có hại như cúm gia cầm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăn nuôi sinh thái không chất thải part 3

  1. Giảm thiểu các bệnh nguy Gi nh hiểm từ môi trường hi • Chăn nuôi lâu ngày làm ô nhiễm môi trường nhi Chi phí phòng trừ dịch Chi ch bệnh tằng ðộn lót sinh thái chứa • VSV có lợi tạo bức VSV tường lửa tiêu diệt các tư VSV có hại trong VSV trong chuồng lợn và xung chu xung quanh quanh Rất hiệu quả trong việc • phòng chống các bệnh phòng nh dịch có hại như cúm gia gia súc Cải thiện chất lượng thịt • ðộn lót sinh thái cho cho phép lợn vận ñộng, chơi, ph vui ñùa vui • Tăng tiêu hóa và hấp thu thu axit amin axit • Ít bị stress, ít bị bệnh tật stress, • ðiều kiện vệ sinh tốt sẽ tạo ra thịt vệ sinh an toàn thực ra phẩm ph Mang lại vị ngọt tự nhiên cho • nhiên thịt lợn th Tăng ñộ mềm của thịt • Tăng 5% khối lượng so với • Tăng 5% lợn nuôi thông thường
  2. Mang lại vị ngọt tự nhiên cho thịt Mang Tăng lợi nhuận chăn nuôi • Tiết kiệm 10% chi phí thức ăn Tiết kiệm 80% nước • 0% nư Tiết kiệm 60% chi phí • lao ñộng lao Giảm chi phí thuốc thú y • Giảm bệnh tật và tử vong • vong cho lợn cho Tăng tổng sản lượng lợn • Tăng tổng thu nhập lên • lên 150 NDT/lợn 150
  3. Lợn ñược giống thoải mái trên ñộn lót sinh thái Lợn nái mẹ và lợn con thoải mái trên nền ñộn lót sinh thái trên
  4. ðộn lót sinh thái nuôi lợn rừng Nền ñộn lót sinh thái nuôi lợn con con 正在采食牧草的环江 香猪
  5. Nền ñộn lót sinh thái nuôi lợn con con Nền ñộn lót sinh thái nuôi gà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản