Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang ,trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
131
lượt xem
16
download

Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang ,trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang ,trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang ,trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

  1. Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang ,trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trẻ em thường trú hoặc cư trú. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định thời hạn giải quyết Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản xác nhận Mức chi hỗ trợ Các bước Tên bước Mô tả bước - Gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang , trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, Làm đơn đề nguy hiểm phải làm đơn đề nghị và cam kết không tái đi 1. nghị và cam lang thang hoặc lao động nặng nhọc trong điều kiện độc kết hại , nguy hiểm. -Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của Trưởng thôn , bản hoặc tổ trưởng dân phố - Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn, bản hoặc tổ trưởng dân phố gửi về UBND cấp xã để xem xét 2. Gửi đơn và có ý kiến gửi phòng LDTBXH giải quyết. - Đối với các trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ
  3. Tên bước Mô tả bước xã hội thì Đơn đề nghị gửi đến giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét giải quyết theo các quy định tại thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày06/10/2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13-4-2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. - Tại địa phương nơi có trẻ em đi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức đón các em, đưa các em trở về với gia đình hoặc nơi cư trú . - Phòng LĐTBXH làm thủ tục trình Chủ tịch UBND 3. Giải quyết huyện quyết định chi hỗ trt[j cho trẻ em theo chế độ quy định.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Đơn đề nghị của gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang , trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc , trong điều kiện độc hại , nguy hiểm ( mẫu đơn theo phụ lục 2 - Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008. -Đơn đề nghị có ý kiến xác nhận của trưởng thôn , bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố gửi về UBND cấp xã để xem xét và có ý kiến gửi phòng 1. LĐTBXH giải quyết. - Đối với trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ xã hội thì Đơn đề nghị gửi Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét giải quyết theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. -Phòng LĐTBXH làm thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện quyết định
  5. Thành phần hồ sơ chi hỗ trợ cho trẻ em theo chế độ quy định 2. Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu tờ khai 1: Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ Thông tư liên tịch số 1. em thuộc Chương trình 19 86/2008... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản