intTypePromotion=1

Chỉ thị 07/CT-UBND

Chia sẻ: Pham Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
0
download

Chỉ thị 07/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi tuyển sinh năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 07/CT-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 07/CT-UBND Nam Định, ngày 03 tháng 5 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP VÀ KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2013 Nhiều năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp với các địa phương và các sở, ban, ngành tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh nghiêm túc, an toàn, kết quả thi đã phản ánh được chất lượng giáo dục - đào tạo của tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), Bổ túc Trung học phổ thông (BTTHPT) năm học 2012 - 2013 được tổ chức vào các ngày 02, 03, 04/6/2013; thi tuyển sinh vào các trường THPT và BTTHPT tổ chức trong tháng 6 năm 2013; thi tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng được tiến hành làm 3 đợt, từ ngày 03/7 đến ngày 16/7/2013. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, để tổ chức tốt các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 1. Sở Giáo dục - Đào tạo: - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chương trình, tổ chức ôn tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng làm bài, không học tủ, học lệch; quán triệt cho giáo viên và học sinh về tinh thần nghiêm túc trong thi cử, những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm nay. - Chủ động phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố, các trường chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, kinh phí, bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn, có kinh nghiệm tham gia thực hiện các kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi ở tất cả các khâu: ra đề thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, thanh tra thi, chấm thi, phúc khảo, xử lý kết quả thi; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi. - Chủ động phối hợp với Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra, đảm bảo kỳ thi thực sự nghiêm túc, khách quan, phản ánh trung thực kết quả dạy và học của các nhà trường. 2. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt, xây dựng phương án
  2. tuyển sinh phù hợp với điều kiện của đơn vị, phối hợp vói các ngành liên quan, các huyện, thành phố triển khai công tác tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công khai. 3. Các ngành: Công an, Quân sự, Y tế, Điện lực, Thanh tra, Giao thông vận tải, Thông tin - Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho ngành Giáo dục - Đào tạo, các nhà trường tổ chức tốt các kỳ thi. 4. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đưa tin về các kỳ thi, tạo sự thống nhất, ủng hộ của toàn xã hội để ngành Giáo dục - Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: - Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh tại địa phương. - Chỉ đạo phòng Giáo dục - Đào tạo và các phòng, ban của huyện, thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi đặt Hội đồng coi thi, chấm thi tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cho các kỳ thi tổ chức trên địa bàn. - Tuyên truyền, vận động nhân dân giúp đỡ, tạo điều kiện cho thí sinh ở các địa phương khác về dự các kỳ thi trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm đôn đốc thực hiện, thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về UBND tỉnh./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Bùi Đức Long
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2