Chị thị số 06/2006/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Chị thị số 06/2006/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chị thị số 06/2006/CT-BGTVT về việc tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chị thị số 06/2006/CT-BGTVT

  1. 06/2006/CT-BGTVT,Ch th 06,B Giao thông v n t i,Lao ng- Ti n lương,Giao thông - V n t i,Chi thi 06,Bo Giao thong van tai,Lao dong- Tien luong,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Tên thành viên: M t khNu: ăng nh p Quên m t khNu ăng ký thành viên TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 06/2006/CT-BGTVT Tiêu : Ch th s 06/2006/CT-BGTVT v vi c tăng cư ng th c hi n công tác m b o an toàn giao thông, phòng ch ng cháy n , an toàn lao ng trong ngành Giao thông v n t i do B Giao thông V n t i ban hành Lo i văn b n: Ch th Nơi ban hành: B Giao thông v n t i Ngư i ký: ào ình Bình Ngày ban hành: 30/03/2006 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản