Chỉ thị số 07/CT-UB-KT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 07/CT-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/CT-UB-KT về việc tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, bày bán thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/CT-UB-KT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 07/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 1996 CHỈ THỊ VÈ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VIỆC VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ, KINH DOANH, BÀY BÁN THUỐC LÁ NGOẠI NHẬP LẬU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Từ khi có Chỉ thị 278/CT ngày 3/8/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc cấm nhập và lưu thông thuốc lá điếu của nước ngoài trên thị trường nước ta, các ngành và các địa phương đã thực hiện tích cực, đã kiểm tra việc chứa trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu, xử lý nhiều vụ vi phạm. Tuy nhiên, tình hình vi phạm vẫn cứ tiếp diễn, gây hậu quả nghiêm trọng đến người trồng thuốc lá và sản xuất thuốc lá trong nước, ảnh hưởng công ăn việc làm chính đáng của nhiều nông dân ở nông thôn và công nhân ở các xí nghiệp sản xuất thuốc lá, tạo ra tâm lý xã hội xem thường kỷ cương pháp luật. Để nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị 278/CT của Chính phủ, bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị : 1/ Giao trách nhiệm cho Chi cục Quản lý thị trường thành phố, Công an thành phố cùng Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã tổ chức nhiều đợt tập trung kiểm tra việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, bày bán thuốc lá ngoại nhập lậu trên thị trường thành phố ; Phải tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, chặn đứng triệt để việc vận chuyển, chứa trữ, bày bán thuốc lá ngoại nhập lậu, kể cả các xe đẩy, quày bán lẻ thuốc lá trên vĩa hè, đường phố, công sở, khu giải trí vui chơi… 2/ Ủy ban nhân dân quận, huyện có kế hoạch triển khai tại địa phương, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã rà soát số lượng, đối tượng buôn bán thuốc lá ngoại để giáo dục, ngăn chặn và hướng dẫn những người buôn bán thuốc lá điếu chỉ được buôn bán thuốc lá sản xuất trong nước ; nghiêm cấm và buộc người kinh doanh thuốc lá phải làm bản cam kết không mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu. Các lực lượng chức năng, ngoài việc kiểm tra vận chuyển, chứa trữ, phải kiểm tra luôn các xe bán thuốc lá lẻ. nếu có vi phạm phải lập biên bản xử lý, đồng thời thông báo về nơi cư trú của họ để đưa vào tổ dân phố kiểm điểm, giáo dục, nếu tái phạm buộc đình chỉ kinh doanh ; 3/ Các cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, tăng cường tuyên truyền rộng rãi, mạnh mẽ hơn nữa đối với việc đấu tranh chống thuốc lá ngoại nhập lậu. Viên chức Nhà nước phải gương mẫu, chấp hành nghiêm túc chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố, kiến quyết bài trừ việc hút thuốc lá ngoại nhập lậu. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 278, các ngành chức năng phải phối hợp hành động và kiên quyết xử lý mọi vi phạm. Giao Chi cục Quản lý thị trường thành phố làm thường trực chỉ đạo, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ cho Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo. Chỉ thị này phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công nhân viên và nhân dân để thực hiện.-
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Châu
Đồng bộ tài khoản