Chỉ thị Số: 09/CT-BCT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
1
download

Chỉ thị Số: 09/CT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số: 09/ct-bct', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 09/CT-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/CT-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI Thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 và công văn số 292/TTg-KGVX ngày 11 tháng 02 năm 2010; Để bộ mặt đô thị của Thủ đô thực sự sạch đẹp trước ngày Đại lễ và phục vụ các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các Cục, Vụ, Viện, Trường, Trung tâm, các đơn vị trực thuộc Bộ có trụ sở, nơi làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội tích cực hưởng ứng các hoạt động, giải pháp chỉnh trang trật tự đô thị, địa bàn sạch đẹp, cụ thể: 1. Trang trí trụ sở, nơi làm việc đảm bảo sạch, đẹp, chỉnh trang biển hiệu, cổng, tường rào, quét vôi, sơn cửa, bóc, xóa, làm sạch quảng cáo rao vặt và có biện pháp giữ gìn không để tái phạm. 2. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Thành phố thực hiện công tác chỉnh trang các tuyến đường phố, các địa điểm tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. 3. Vận động cán bộ, công nhân viên thực hiện phong trào cơ quan, đơn vị văn hóa tại nơi làm việc và thực hiện nếp sống văn hóa tại khu dân cư, tham gia chỉnh trang dọn dẹp các tuyến đường, phố, đường làng, ngõ xóm tại nơi sinh sống, thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Yêu cầu Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các Cục, Vụ, Viện, Trường, Trung tâm, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Công thương có trụ sở, nơi làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm vận động cán bộ,
  2. công chức, viên chức nhân viên thuộc quyền quản lý của đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Lãnh đạo Bộ; - Các Vụ, Cục, Viện, Trường, Trung tâm, đơn vị thuộc Bộ có trụ sở trên địa Lê Dương Quang bàn TP Hà Nội; - Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ có trụ sở trên địa bàn TP Hà Nội; - Sở Công thương Thành phố Hà Nội; - Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản