Chỉ thị số 13/1999/CT-UB-VX

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 13/1999/CT-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/1999/CT-UB-VX về việc tổ chức các kỳ thi quốc gia năm học 1998-1999 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/1999/CT-UB-VX

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 13/1999/CT-UB-VX TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 1998-1999 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Năm học 1998-1999 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, chú trọng chỉ đạo thi cử, tuyển sinh, cấp bằng... Ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1999 được chọn làm “Năm Giáo dục” nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục. Việc tổ chức các kỳ thi quốc gia trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng các qui chế đã được Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành, nhằm đảm bảo thi cử an toàn nghiêm túc, trung thực. I. CÁC KỲ THI PHẢI ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO ĐÚNG LỊCH TRÌNH QUY ĐỊNH: 1- Thi tốt nghiệp Tiểu học: ngày 22/5/1999. 2- Thi tốt nghiệp đợt 1 Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Bổ túc trung học ngày 27, 28 và 29/5/1999. 3- Thi tốt nghiệp Phổ thông trung học cơ sở ngày 10, 11, 12/6/1999. 4- Thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở ngày 10, 11/6/1999. 5- Thi tốt nghiệp đợt 2 Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Bổ túc trung học ngày 19, 20 và 21/8/1999. II. CÁC KỲ THI PHẢI ĐẢM BẢO ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU: - An toàn, nghiêm túc. - Đánh giá chính xác, trung thực và công bằng chất lượng học tập của học sinh, sinh viên. Để đảm bảo được các yêu cầu nêu trên, biện pháp tổ chức các kỳ thi được xác định:
  2. 1- Cách ly 100% bộ phận sao in đề thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Bổ túc trung học. Cách ly 100% bộ phận làm đề thi tốt nghiệp Phổ thông trung học cơ sở và Bổ túc trung học cơ sở. 2- Thành lập Hội đồng coi thi liên trường, đổi giám thị coi thi 100% trong toàn thành phố ở bậc học trung học phổ thông và bổ túc. 3- Tổ chức chấm chung cấp thành phố cho từng ngành học và từng cấp học (trừ Tiểu học chấm theo từng Hội đồng thi trường). 4- Tăng cường công tác thanh tra coi thi. 5- Trên cơ sở kết quả thi tốt nghiệp Trung học cơ sở để quy định xét tuyển sinh lớp 10 Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban, không tổ chức thi tuyển. III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN-HUYỆN VÀ CÁC BAN-NGÀNH-SỞ SAU ĐÂY CẦN CÓ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT CÁC KỲ THI: 1- Sở Giáo dục-Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện và xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành, phối hợp với các địa phương, ban ngành liên quan hoạt động phục vụ đạt kết quả tốt. 2- Công an thành phố phối hợp bảo đảm an toàn kỳ thi từ việc cách ly làm đề thi đến việc bảo vệ các hội đồng coi thi, chấm thi, áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục-Đào tạo và các Chủ tịch Hội đồng thi. Cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt, đảm bảo lưu thông các tuyến đường, giải tỏa nhanh các khu vực nghẽn xe trong các ngày thi, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ thi quy định. 3- Các Công ty Điện lực ưu tiên đảm bảo có điện đủ trong những ngày thi tại các Hội đồng coi và chấm thi theo danh sách do Sở Giáo dục-Đào tạo thông báo. 4- Sở Tài chánh-Vật giá cần chủ động hướng dẫn thực hiện các chế độ, kinh phí thi. 5- Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các kỳ thi tại địa phương theo quy định của qui chế thi. 6- Các trường có học sinh dự thi phải thông báo công khai thật đầy đủ, rõ ràng và nghiêm túc các quy định về kỳ thi để học sinh thực hiện và phụ huynh học sinh hỗ trợ. 7- Các cơ quan thông tin, báo đài thành phố cần có đợt thông tin tuyên truyền hướng dẫn về các kỳ thi. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, Ngành liên quan theo chức năng của mình phối hợp với ngành Giáo dục- Đào tạo thực hiện tốt chủ trương,
  3. tổ chức các kỳ thi Quốc gia năm học 1998-1999 và vận động phụ huynh, học sinh chuẩn bị tham gia thi với tinh thần nghiêm túc tự tin, chấp hành tốt mọi quy định của trường thi. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nơi nhận: K/T CHỦ TỊCH - Bộ GD-ĐT PHÓ CHỦ TỊCH - Đ/c Bí thư, TT/TU - TT HĐND/TP và Ban VX - TT UBND/TP - Sở GD-ĐT, Công an TP - Sở TC-VG, Sở Điện lực TP - Ban TTVH Thành ủy - UBND các Quận Huyện - Báo Đài TP Phạm Phương Thảo - VPUB: CVP, PVP/VX, VX - Lưu.
Đồng bộ tài khoản