Chỉ thị Số: 14/CT-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
5
download

Chỉ thị Số: 14/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU VÀ QUY ĐỊNH VỀ NHẬT KÝ KHAI THÁC VÀ BÁO CÁO KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 14/CT-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BÌNH ĐỊNH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/CT-UBND Quy Nhơn, ngày 30 tháng 12 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU VÀ QUY ĐỊNH VỀ NHẬT KÝ KHAI THÁC VÀ BÁO CÁO KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Hội đồng Liên minh Châu Âu đã ban hành quy định số 1005/2008 về thiết lập hệ thống phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Theo quy định này, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, các sản phẩm thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu phải có giấy chứng nhận thủy sản đối với thủy sản khai thác trong nước và xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản đối với thủy sản khai thác nhập khẩu để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến hàng thủy sản tỉnh Bình Định xuất khẩu sang thị trường Châu Âu khi quy định này có hiệu lực; đồng thời triển khai thực hiện quy định này cũng là cơ hội để tổ chức lại khai thác - thu mua - chế biến hướng đến phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản tỉnh Bình Định, ngày 04/12/2009 Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL về việc ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. Để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả quy chế này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đối với một số nhiệm vụ sau: 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định 3477/QĐ- BNN-KTBVNL ngày 04/12/2009 về việc ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho thuyền trưởng, chủ tàu, các chủ nậu vựa, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; Thông tư 63/2009/TT-BNN ngày 25/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động khai thác thủy sản của
  2. 2 tô chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển; đặc biệt là tập huấn hướng dẫn việc ghi nhật ký và báo cáo khai thác đối với các thuyền trưởng, chủ tàu; chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho chủ hàng xuất khẩu làm thủ tục chứng nhận khai thác và xác nhận cam kết theo quy định của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ban hành; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác và các quy định về nhật ký khai thác, báo cáo khai thác đến các đối tượng liên quan (thuyền trưởng, chủ tàu chủ hàng) trên địa bàn quản lý nhằm thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. 3. Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác của tàu cá trên biển; hỗ trợ cho cơ quan có thẩm quyền chứng nhận thủy sản khai thác. 4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán xác định nhu cầu và nguồn kinh phí hàng năm phục vụ cho việc thực hiện Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác, quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. 5. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác phổ biến nội dung của Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu và các quy định về Nhật ký khai thác, Báo cáo khai thác đến các tổ chức, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 6. Đề nghị các hiệp hội ngành nghề liên quan như Hiệp hội thủy sản, Hiệp hội cá ngừ đại dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp tài liệu, hướng dẫn công tác tuyên truyền) thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu và các quy định về Nhật ký khai thác, Báo cáo khai thác đến các thành viên trong tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật. 7. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Báo Bình Đinh thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, các quy định về nhật ký khai thác, báo cáo khai thác trên địa bàn tỉnh.
  3. 3 UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phổ biến sâu rộng, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng
Đồng bộ tài khoản