Chỉ thị số 32/CT-UB-NCVX

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 32/CT-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 32/CT-UB-NCVX về việc chuyển giao sự nghiệp bảo hiểm xã hội của ngành Lao động Thương binh xã hội và Liên đoàn lao động Việt Nam sang bảo hiểm xã hội Việt Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 32/CT-UB-NCVX

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- ----------- Số: 32/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO SỰ NGHIỆP BHXH CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI VÀ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 16 tháng 2 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập bảo hiểm xã hội Việt Nam ; Để thống nhất việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố ; Căn cứ thông tư số 125/TT-LB ngày 24/6/1995 của Liên bộ : Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn bàn giao nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự bảo hiểm xã hội của ngành Lao động- Thương binh xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị : 1- Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Sở Lao động-Thương binh xã hội phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố có kế hoạch triển khai quán triệt Nghị định số 19/CP của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 125/TT-LB của Liên bộ đến các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể đóng trên địa bàn thành phố. 2- Các đồng chí Giám đốc Sở Lao động-Thương binh xã hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố tiến hành triển khai kế hoạch bàn giao nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự bảo hiểm xã hội trực thuộc trước đây cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 31/7/1995 (khi bàn giao mời Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Bộ Lao động- Thương binh xã hội chứng kiến). 3- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm đề cử chức danh Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận, huyện kèm theo lý lịch trích ngang gửi về Bảo hiểm xã hội thành phố trước ngày 15/7/1995 để duyệt và quyết định tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội quận, huyện. - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh xã hội, Liên đoàn Lao động quận, huyện chịu trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, phương tiện cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận, huyện trước 31/7/1995 (khi bàn giao phải có sự
  2. chứng kiến của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh xã hội thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và Ban Tổ chức chánh quyền thành phố). 4- Bảo hiểm xã hội thành phố trực tiếp làm việc với Sở Nhà đất để thống nhất việc bố trí trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội thành phố trước ngày 31/7/1995. - Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm bố trí địa điểm làm việc cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện trước 31/7/1995. 5- Thời gian từ nay đến khi bảo hiểm xã hội mới chính thức hoạt động, Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo việc tiếp tục chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội nhằm đảm bảo ổn định mọi hoạt động của đối tượng hưởng chính sách trên địa bàn thành phố. 6- Trong quá trình chuyển giao bảo hiểm xã hội của Lao động-Thương binh xã hội thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố sang hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Sở Tài chánh thành phố cần chủ động kết hợp với Sở Lao động-Thương binh xã hội, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức kiện toàn bộ máy sớm đi vào hoạt động ổn định. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là hệ thống tổ chức sự nghiệp chuyên ngành theo Nghị định số 19/CP, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giao các ngành, các cấp liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương tổ chức triển khai đúng với nội dung và thời gian quy định tại chỉ thị này.- TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Vân
Đồng bộ tài khoản