Chi tiết nguồn vốn đầu tư số F02-CĐT

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
127
lượt xem
14
download

Chi tiết nguồn vốn đầu tư số F02-CĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Chi tiết nguồn vốn đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chi tiết nguồn vốn đầu tư số F02-CĐT

  1. Mẫu số F02­CĐT Cơ quan cấp trên :………………….. (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC   Đơn vị chủ đầu tư :………………… ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án :………………..  CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Tên nguồn vốn đầu tư :…. Quý……..năm……………. Đơn vị tính:…. Phát sinh tăng Phát sinh giảm Quý  Luỹ  Luỹ kế  Quý  Luỹ kế  Luỹ kế  báo  kế từ  từ khởi  báo  từ đầu  từ khởi  Số  công Số dư  cáo đầu  công cáo năm  Tên dự án, công trình  dư  cuối  năm  đến  đến  đến  hạng mục công trình đầu  quý đến  cuối  cuối  cuối  quý cuối  quý  quý  quý  quý  báo  báo  báo  báo  cáo cáo cáo cáo A 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Dự án A ­Công trình +HMCT +HMCT +… ­Công trình +HMCT +HMCT +… 2. Dự án B ­Công trình +HMCT +HMCT +… ­Công trình +HMCT +HMCT +… 3. … ­…
  2. 2 ­… Tổng cộng       Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản