Chính sách tiên lương và trả công

Chia sẻ: Tran Thi Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
844
lượt xem
253
download

Chính sách tiên lương và trả công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trang bị cho Sinh viên những kiến thức cơ bản và những kỹ năng, công cụ cần thiết về tổ chức , quản lý tiền lương trong doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính sách tiên lương và trả công

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------------ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ TRẢ CÔNG I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC : 1. Tên môn học : Chính sách tiền lương và trả công 2. Mục tiêu, yêu cầu của môn học : - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và những kỹ năng, công cụ cần thiết về tổ chức, quản lý tiền lương trong các tổ chức, doanh nghiệp. - Sau khi nghiên cứu môn học, sinh viên có thể nắm được cách thiết lập chính sách và hệ thống tiền lương, cách thức vận dụng và quản lý hệ thống lương trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau 3. Số đơn vị học trình :3 (45 tiết) 4. Phân bổ thời gian : 30.15.00 5. Các kiến thức căn bản cần học trước : Quản trị nhân lực tổng quát, Định mức và tổ chức lao động, Luật lao động. 6. Hình thức giảng dạy chính : giảng lý thuyết, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, nghe và thảo luận về các chuyên đề thực tế . 7. Giáo trình, tài liệu : - Nguyễn Tiệp, Lê Thanh Hà, Giáo trình Tiền lương -Tiền công, NXB Lao động - Xã hội - 2003 - Nguyễn Văn Điểm và Nguyễn Ngọc Quân, Quản trị nhân lực- Chương X,XI,XII,XII,XIV, NXB Lao động - Xã hội - 2004 8. Các công cụ hỗ trợ: bảng–phấn (hoặc bảng – viết), máy chiếu LCD hoặc đèn chiếu. II. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC Chương 1: Khái quát về tiền lương, tiền công Số tiết dự kiến : 5 Mục tiêu yêu cầu : Sinh viên cần nắm được các khái niệm cơ bản về tiền lương, tiền công và các khỏan thù lao vật chất khác của người lao động, chính sách tiền lương, hệ thống thang bảng lương, hình thức trả lương Các đề mục của chương : - Khái niệm về tiền lương, tiền công và các thành phần khác trong thù lao vật chất của người lao động. - Lương tối thiểu - Mục tiêu và các nguyên tắc xây dựng một hệ thống tiền lương - Chính sách tiền lương của doanh nghiệp
  2. - Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao cho người lao động. Những kiến thức cốt lõi cần nắm: - Tiền lương, tiền công và các thành phần khác nhau trong cơ cấu thù lao vật chất cho người lao động - Căn cứ để xác định mức lương tối thiểu - Các mục tiêu cơ bản của một hệ thống tiền lương - Các nguyên tắc xây dựng hệ thống tiền lương - Các nội dung cần có trong chính sách tiền lương của một doanh nghiệp - Bốn nhóm yếu tố ảnh hưởng đến thù lao cho người lao động Phương pháp dạy và học : giảng lý thuyết và hướng dẫn thảo luận. Chương 2: Xây dựng hệ thống tiền lương cho doanh nghiệp Số tiết dự kiến: 10 Mục tiêu yêu cầu: sinh viên cần nắm vững cơ sở và các bước cần tiến hành để xây dựng hệ thống tiền lương cho doanh nghiệp Các đề mục của chương : - Giới thiệu hệ thống lương và phụ cấp của Nhà nước - Trình tự xây dựng hệ thống thang bảng lương cho doanh nghiệp - Tìm hiểu lương thị trường; - Định giá công việc; - Xác định các hệ số tiền lương - Xác định ngạch lương và các mức lương - Áp dụng hệ thống tiền lương vào thực tế Các kiến thức cốt lõi cần nắm: - Tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế, tiền thưởng, phúc lợi - Các căn cứ để xây dựng hệ thống tiền lương cho doanh nghiệp - Các bước xây dựng thang, bảng lương cho doanh nghiệp - Cách thức sử dụng hệ thống lương để sắp xếp, điều chỉnh mức lương cho người lao động Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết kết hợp làm bài tập lớn theo nhóm tại lớp. Chương 3: Các hình thức trả lương Số tiết dự kiến : 10 Mục tiêu yêu cầu : Sinh viên nắm được các hình thức trả lương khác nhau có thể áp dụng trong doanh nghiệp. Các đề mục của chương : - Trả lương theo thời gian - Trả lương theo kết quả công việc - Trả lương theo năng lực - Hệ thống 3 P Những kiến thức cốt lõi cần nắm:
  3. - Sự khác nhau trong 3 cách trả lương - Cách tính lương cụ thể theo từng hình thức - Điều kiện áp dụng từng hinh thức trả lương Phương pháp dạy và học : giảng lý thuyết và làm bài tập trên lớp. Chương 4: Các hình thức khuyến khích vật chất cho nhân viên Số tiết dự kiến : 10 Mục tiêu yêu cầu : Sinh viên cần nắm được các hình thức khuyến khích vật chất khác thường được áp dụng trong doanh nghiệp và điều kiện áp dụng chúng Các đề mục của chương - Mục tiêu của hệ thống khuyến khích - Khuyến khích cá nhân, nhóm, tập thể - Các hình thức tiền thưởng - Các nội dung của một chế độ tiền thưởng - Các hình thức phúc lợi Kiến thức cốt lõi cần nắm: - Khuyến khích theo cá nhân, nhóm hay tập thể, ưu nhược điểm của từng phương thức - Mục đích thưởng, Chỉ tiêu thưởng, điều kiện thưởng, nguồn và mức tiền thưởng - Phúc lợi bắt buộc và phúc lợi tự nguyện Phương pháp dạy và học : Giảng lý thuyết ; đọc và bình luận về bài báo Chương 5: Quy chế trả lương của doanh nghiệp Số tiết dự kiến: 5 Mục tiêu yêu cầu: sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được ý nghĩa của quy chế tiền lương trong doanh nghiệp và cách xây dựng quy chế này Các đề mục chính - Khái niệm và Nội dung của quy chế trả lương - Quy trình xây dựng quy chế trả lương - Nguồn hình thành và phân bổ quỹ lương Kiến thức cốt lõi cần nắm: - Các nội dung cần có trong một bản quy chế trả lương của doanh nghiệp - Các bước trong quy trình xây dựng quy chế trả lương Phương pháp dạy và học: Giảng lý thuyết; hướng dẫn xây dựng một bản quy chế trả lương trong thực tế. 03 Báo cáo chuyên đề của chuyên gia về tiền lương trong ba loại hình doanh nghiệp: Nhà nước, Có vốn đầu tư nước ngoài và Tư nhân:10 tiết IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Tổng điểm các bài tập trên lớp tích lũy trong suốt môn học : 30% tổng điểm. Bài thi hết môn : 70% tổng điểm (thi trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận hoặc bài tập)
  4. Viết đề cương : Ts. Vũ Việt Hằng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản