Chính tả - CHIẾC ÁO BÚP BÊ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
106
lượt xem
6
download

Chính tả - CHIẾC ÁO BÚP BÊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. HS nghe cô giáo đọc- viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn Chiếc áo búp bê. 2. Làm đúng các bài luyện tập phân biệt các tiếng có âm, vần dễ phát âm sai dẫn đến viết sai: ât/ ăc. 3. Rèn HS chữ viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - CHIẾC ÁO BÚP BÊ

  1. Chính t CHI C ÁO BÚP BÊ I. M c tiêu: 1. HS nghe cô giáo c- vi t úng chính t , trình bày úng o n văn Chi c áo búp bê. 2. Làm úng các bài luy n t p phân bi t các ti ng có âm, v n d phát âm sai d n n vi t sai: ât/ ăc. 3. Rèn HS ch vi t. I. dùng d y-h c : • 3,4 t phi u kh to vi t c o n văn (ho c ch nh ng câu văn có ch tr ng c n i n) trong BT2b. • M t s t gi y A4 các nhóm h c sinh thi làm. III. Các ho t ng D y-H c :
  2. Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. KI M TRA BÀI CŨ : -G i HS lên b ng c cho 3 HS vi t b ng l p, -HS th c hi n theo yêu c u. c l p vi t vào v nháp: ti m năng, phim truy n, hi m nghèo, huy n o, chơi thuy n, cái li m.............. -Nh n xét v ch vi t c a HS. B. D Y BÀI M I : 1. Gi i thi u bài : -1 HS c. 2. Hư ng d n HS nghe-vi t : +1 HS tr l i. a) Tìm hi u n i dung o n văn : +B n nh r t yêu thương búp bê. -G i HS c l i o n văn trang 135/SGK. • Phong phanh, xa tanh, loe ra, h t cư m, ính d c, nh xíu............... -H i : +B n nh ã khâu cho búp bê m t chi c áo p như th nào?. -HS vi t. +B n nh i v i búp bê như th nào?. -HS soát l i bài. b) Hư ng d n vi t t khó : -T ng c p HS i v soát l i cho nhau. -Yêu c u HS tìm t khó, d l n khi viét và
  3. luy n vi t. c) Vi t chính t : -1 HS c. -GV c t ng câu ho c t ng b ph n ng n -Thi ti p s c làm bài. trong câu cho HS vi t. M i câu( b ph n câu) c 2 lư t. d) Soát l i và ch m bài : -Nh n xét, b sung. -GV c l i toàn bài chính t 1 lư t. • L i gi i : l t ph t, t, nh c, b t lên, r t nhi u, b c tam c p, l t, -GV ch m ch a 7-10 bài. nh c b ng, b c th m.. -GV nêu nh n xét chung. -1 HS c. 3. Hư ng d n làm bài t p : -Ho t ng trong nhóm. Bài t p 2b: -HS nh n xét. -G i HS c yêu c u. -GV dán 4 t phi u ã vi t n i dung truy n lên - c các t trên phi u. b ng. -Yêu c u 4 dãy HS lên b ng làm ti p s c. M i HS ch i n1t . -G i HS nh n xét, b sung. -K t lu n l i gi i úng. -G i HS c o n văn hoàn ch nh. -GV tuyên dương dãy nào vi t nhi u ti ng úng. Bài t p 3b :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản